Meny Stäng

Vad är brandfarliga arbeten?

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller ger gnistor, till exempel svetsning, lödning eller torkning. Dessa arbeten kallas ibland heta eller varma arbeten.

Brandfarliga arbeten innebär arbetsmoment med verktyg som kan orsaka uppvärmning och/eller gnistor samt att arbetet utförs på en tillfällig arbetsplats. Det är inte bara verktygen som avgör om det är brandfarligt, materialet som bearbetas och miljön där arbetet utförs avgör även om det klassas som brandfarligt arbete. Utifrån riskerna bestämmer tillståndsansvarig om arbetet är brandfarligt eller inte.

Vad är skillnaden mellan en fast och tillfällig arbetsplats?

Fast arbetsplatser är anpassad för det arbete som ska utföras, till exempel en smidesverkstad. Arbetsplatsen är då fri från brännbart material och släckutrustning finns alltid på plats. Här kan man utföra brandfarliga arbeten utan krav på tillstånd.

Tillfälliga arbetsplatser innefattar områden/arbetsplatser som inte är anpassade för brandfarliga arbeten, där det finns risk att omgivningen börjar brinna. Till exempel att en byggnad, fordon eller att skogen börjar brinna.

Finns det verktyg som gör att det inte blir brandfarligt arbete?

Alla verktyg som alstrar värme eller gnistor bedöms som brandfarliga. Det behövs alltid göras en riskbedömning utifrån arbetsmomentet och miljön. Det är inte endast verktyget som avgör om det klassas som brandfarligt. Materialet som bearbetas och även miljön där arbetet utförs avgör om det är ett brandfarligt arbete.