Meny Stäng

Behöver jag APV Steg 1.3?

Grundkompetens för arbete på väg består av tre steg, 1.1, 1.2 och 1.3. Beroende på arbetes art ska du ha en anpassad kompetens. Kompetensen bekräftas av din arbetsgivare med ett kompetensintyg.

Arbete på väg steg 1.3 Ger grundkompetens för att få utföra vägarbete exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer. Utbildningen följer Trafikverkets krav för APV enligt TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372 samt 2012 krav och råd där utbildningskrav är gällande.

Målgrupp: Alla som utför arbete på eller vid väg där passerande fordon förekommer

Förkunskaper: Arbete på väg steg 1.1

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om vilka risker som finns och vad du kan göra för att minska dem.

• Ansvar och roller
• Vägmärken kopplade till vägarbetsplats
• Skyddsåtgärder vid vägarbetsplats
• Etablering och avveckling av vägarbetsplats
• Olika typer av vägarbete
• Personal på vägen, olika lyftredskap och AFS
• En säker vägarbetsplats, zoner och arbetsplatsens utformning
• Arbetsmiljöarbete, regelverk och TA-plan
• Riskbedömning, risker och hur upprätta riskanalys
• Vakt, hur vakt vid vägarbetsplats ska uppträda

Läs mer här