Meny Stäng

Behöver jag APV Steg 2.3?

Arbete på väg steg 2.3 ger grundkompetens för montör av längsgående skyddsanordning. Utbildningen följer Trafikverkets krav på kompetens för APV enligt  kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

Målgrupp: Personal som ansvarar för montage av längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar.

Utbildningskrav ställs på personal som svarar för montage av längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar. Personal ska vara utbildad både teoretiskt och praktiskt. När person har klarat ett certifieringsprov, förrättat av Trafikverket Förarprov, är personen auktoriserad/certifierad montör. När en Auktoriserad montör utfört ett montage av längsgående skyddsanordning till uppdragsgivaren (konsult, entreprenör) ska montör kunna utfärda ett intyg till denne. Intyget ska finnas på arbetsplatsen och kunna uppvisas för byggherren.

Följande uppgifter ska finnas i intyget om montaget samt vara signerat och godkänt av uppdragsgivaren (konsult, entreprenören):

  • Signering med datum och personlig namnteckning att monteringen är utförd enligt tillverkarens anvisningar, alternativt med dokumenterade avvikelser enligt nedan.
  • Skyddets fabrikat, typbeteckning och klassning eller deklarerade egenskaper*.
  • Monterad längd, exklusive inledande och avslutande förankringar.
  • Kapacitetsklass finns med ovan som klassning eller deklarerade egenskaper.
  • Ändförankring, till exempel spikad ände eller friktion via ändelement.
  • Utförande på barriärens avslut mot mötande trafik.
  • Eventuella avvikelser från skyddsanordningens monteringsanvisning på grund av yttre faktorer som tillgänglig längd och bredd.
  • Aktuell arbetsbredd för den utförda monteringen finns med ovan som klassning eller deklarerade egenskaper.
  • Erforderligt utrymme finns för det aktuella skyddets arbetsbredd.