Meny Stäng

Behöver jag APV Steg 1.1?

Grundkompetens för arbete på väg består av tre steg, 1.1, 1.2 och 1.3. Beroende på arbetes art ska du ha en anpassad kompetens. Kompetensen bekräftas av din arbetsgivare med ett kompetensintyg.

Arbete på väg  steg 1.1, grunder ger den grundkompetens för APV som alla behöver för att utföra arbete på eller vid väg. Utbildningen följer Trafikverkets krav TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372 samt 2012 krav och råd där utbildningskrav är gällande. Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp: Alla som utför arbete på eller vid väg

Förkunskaper: Arbete på väg steg 1.1

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om vilka risker som finns och vad du kan göra för att minska dem.

  • Vilken skyddsutrustning som krävs
  • På vilket sätt arbetsplatsen indelas i olika zoner
  • På vilket sätt V3-principen gör arbetsplatsen säkrare
  • Vilka ansvarsområden som finns på arbetsplatsen och de olika rollerna
  • Vilka rättigheter och skyldigheter du har, ditt eget ansvar i säkerhetsarbetet samt egna riskanalyser
  • Hur trafikantbeteendet påverkar din arbetsmiljö
  • Hastighetens betydelse för krockvåldet
  • Delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter

 

Läs mer här