Meny Stäng

Behöver jag APV Steg 2.1?

Arbete på väg steg 2.1 ger den grundkompetens som förare av vissa väghållningsfordon behöver. Utbildningen följer Trafikverkets krav på kompetens för APV enligt  kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

Målgrupp: Förare av väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skydd (TMA, TA), samt samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade och TEN-T vägar.

Förkunskaper: Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3

För de som arbetar på kontrakt för Trafikverket behöver ett separat certifieringsprov göras på ett förarprovskontor. 

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om vilka risker som finns och vad du kan göra för att minska dem.

Du ska kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används. 
Föraren ska veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas. Dessutom ska föraren av väghållningsfordonet veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter samt kunna kommunicera på svenska med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt arbete. 

 

🌞 Sommar och semester 🌞

Från och med 7/7 till 5/8 har vi semester och därmed begränsad support. Du kan beställa och genomföra din utbildningar som vanligt.

Trevlig sommar!
close-link