Meny Stäng

Bygg och anläggning

Bygg kompetens med rätt utbildningar för ett säkrare arbete

Många kompetensområden att hålla reda på i bygg och anläggningsbranschen

De närmsta åren förväntas behovet av kompetenta medarbetare öka i bygg- och anläggningsbranschen, i takt med befolkningstillväxt och stora pensionsavgångar.  Samtidigt står byggindustrin inför en digitalisering som ställer nya kompetenskrav.

Byggindustrin i Sverige sysselsätter omkring 350 000. Branschen har under lång tid varit på stadig uppgång. Nu syns en viss nedgång i bostadsbyggandet samtidigt som transportinfrastruktur och annan offentlig byggnation har ökat. 

Se utbildningar bygg & anläggning

Digitaliseringen – möjlighet och utmaning

Studier visar att en ökad digitalisering i företagen ger effektivare arbetssätt och högre produktivitet, inte minst i byggbranschen. Utvecklingen mot allt högre grad av digitalisering förväntas accelerera kraftigt i byggbranschen de närmsta åren. En utveckling som kommer kräva resurser, kunskap och utbildningsinsatser.

Många kompetenser

Byggnation, underhållning och ombyggnation av hus, vägar, broar, tunnlar, vindkraftverk och markarbeten, grunder, nedmontering och sanering – bygg och anläggning är en bred bransch.

Kompetenskraven i byggbranschen innebär för många företag en rad kompetenser att hålla reda på. Krav på byggcertifiering ställs inom bland annat inom arbete på väg, transport av farligt gods, elsäkerhet, lift, truck och flera andra områden. Kompetenskraven styrs i många byggföretag av aktuella entreprenader och projekteringstjänster.  

 

Utbildningscertifikat i mobilen med Certify it

Koll på kompetensen. Helt enkelt.

Med Certify it har du koll på företagets utbildningsintyg och behörigheter, var du än är.

läs mer om certify it

Behörighetskrav bygg 

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 försvårar för obehöriga att vistas på arbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.  
 
Utbildningar som ska vara med i ID06 är: byggbranschens säkerhetsutbildning, asbest, elsäkerhet, fallskydd, heta arbeten, härdplaster, mobila arbetsplattformar, säkra lyft, ställning och arbete på väg.

Utbildningar Arbete på väg

Utbildningar Elsäkerhet

En nollvision för arbetsplatsolyckor

Många medarbetare känner oro på grund av bristande säkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen.  Sveriges Byggindustrier har satt upp en nollvision för att skapa säkra arbetsplatser.

LÄS HELA ARTIKELN

 

Utbildningar inom bygg och anläggning

Uppdaterade utbildningar och intyg krävs i bygg- och anläggningsbranschen

Rätt kompetens kräver att vi ligger steget före

För Lignells Maskin och Entreprenad måste rätt kompetens för ett uppdrag finnas på plats i pärmen. För att lyckas med det gäller det att ha omvärldskoll, vara lyhörd och planera in rätt utbildningsdag. 

läs hela artikeln

Hitta er kompetenslösning

Kompetensbanken

🌞 Sommar och semester 🌞

Från och med 7/7 till 5/8 har vi semester och därmed begränsad support. Du kan beställa och genomföra din utbildningar som vanligt.

Trevlig sommar!
close-link