Meny Stäng

Verify it

Verifiera för att säkra rätt kompetens

 

 

 

Verifierad kompetens

Verifiera först. Kompetensutveckla sedan.

På så vis får ni effektivare utbildningar för era medarbetare och bättre kompetensutveckling för företaget.

Med Verify It identifierar ni kompetensbehovet och anpassar utbildningarna mot den målbild som utvecklar er affär. På så sätt sker utvecklingen av era medarbetares kompetens på ett effektivt sätt som leder er verksamhet framåt.
För medarbetarna ökar tryggheten, de får den utbildning de behöver för att utföra sitt yrke på ett säkert, hållbart och effektivt sätt. Det ger ökad motivation för individen och starkare kompetensutveckling för företaget.

Verify it

 

  • Bättre koll på kompetensbehovet

  • Effektivare kompetens- och utbildningsinsatser

  • Ökad koppling till verksamhetsinriktningen

  • Ökad motivation hos medarbetarna

Så verifierar vi kompetensen

Vericate börjar med att göra en kompetensinventering. Vi identifierar ett antal frågor utifrån olika aktuella scenarier för en viss specifik yrkesroll. Med hjälp av frågebanken kan kompetensbehovet kartläggas hos individer eller grupper inom olika arbetsområden.

Varje medarbetares teoretiska kunskaper kan nu prövas i olika scenarier. Med ett verifieringsprov kan medarbetaren själv verifiera sin kompetens. Provet används för att få en tydlig bild av kompetensnivån hos en person eller i en grupp. Resultatet på verifieringsprovet dokumenteras genom ett certifikat eller en plan för kompetensutveckling.

Med kompetensverifiering kan företaget investera i de aktiviteter som ger en god kompetensförsörjning.

Kompetens är mer än utbildning

Verklig kompetens är något annat än utbildning. Kompetens inbegriper alla färdigheter och kunskaper, förmågan du har för att klara en viss uppgift. Läs mer i intervjun med Gunnar Bergström där han bland annat berättar om verifiering och varför kompetensutveckling blir allt viktigare idag.

LÄS MER OM VERIFIERING I ARTIKELN

Fråga om kompetens?

Verify it vid rekrytering

 

Med verifierad kompetens i företaget underlättas rekryteringsarbetet. Vericate kan också hjälpa er analysera kompetenskraven inför en tänkt arbetsroll enligt en kvalitetssäkrad arbetsprocess. Det stärker det fortsatta kompetensarbetet i företaget.

 

verify it

Verify it vid upphandling

 

Verifierad kompetens gör anbuds- och offertarbetet specifikare och effektivare. Vericate kan sköta om matchningen av kompetens i anbud och offerter med hjälp av metoden för verifiering.
Vi analyserar bland annat hur individuell kompetens eller företagscertifikat svarar mot upphandlingskraven.

Jag vill veta mer om Verify it

Kostnadsfritt WEBINAR om kompetens

Välkommen till våra webinar om kompetens – ett enkelt och konkret sätt att ta del av kompetenslösningar som kan utveckla ditt företag. 

Visa teman & datum

🌞 Sommar och semester 🌞

Från och med 7/7 till 5/8 har vi semester och därmed begränsad support. Du kan beställa och genomföra din utbildningar som vanligt.

Trevlig sommar!
close-link