Meny Stäng

Transporter

Miljöpåverkan och teknikutveckling påverkar kompetenskraven

Miljöpåverkan och teknikutveckling påverkar kompetenskraven i transportbranschen

Miljöpåverkan och teknikutveckling påverkar branschen och förändrar förutsättningar och regler. En utmaning för dig som är yrkesverksam är att hålla dig uppdaterad i regelverket och se till så att ni har rätt kompetens på plats.

Transporter knyter ihop människor och företag och är ett viktigt kitt i ett fungerande samhälle. Transportnäringen består idag av cirka 50 000 företag och utgör cirka 5 procent av Sveriges BNP. 

Se transportutbildningar

Mer yrkesförarkompetens

Inom de närmsta åren står branschen inför stora utmaningar; det kommer att behövas fler yrkesförare för lastbil, buss och taxi. Därmed är också behovet av utbildning stort. Det behövs fler utbildningsplatser än de som finns idag – inom grundläggande behörigheter och inom fortbildning av redan yrkesverksamma.  

Allt fler av utbildningarna blir idag möjliga att genomföra via webb. Det kommer att göra utbildningarna tillgängliga för fler – en möjlighet för de företag som behöver mer kompetens.

Utbildningar Yrkesförarkompetens, YKB

Nya kompetenskrav

Transportbranschens miljöpåverkan ställer krav på förändringar. Digitaliseringen och nya tekniker ger nya möjligheter. Eldrift, energieffektiva fordon, datadrivna system som kan optimera transporterna fortsätter att öka.

Det innebär också nya kompetenskrav inom transport. Flera av yrkena i branschen kommer behöva anpassas till ny teknik, nya modeller och system. Kompetenstillgången får en central betydelse för de konkurrenskraftiga företagen. Planering och framförhållning är en nyckel.

Nya yrkesvägar i transportbranschen

Digitaliseringen öppnar nya yrkesvägar inom transportsektorn

En rapport från Transportföretagen analyserar nya kompetens- och arbetskraftsbehov i branschen.

läs hela artikeln

Utbildning – krav och framgångsfaktor 

Kompetenskraven för dig som  är yrkesverksam i transportbranschen regleras till stor del i lagar och förordningar. Det kan vara en utmaning att hela tiden se till att ha den senaste kompetensen på plats, vilket kräver både tid och administrativt arbete. 

Det är trygga, kompetenta medarbetare som stärker konkurrenskraften och möjliggör nya uppdrag och framgångar. Frågan som behöver ställas är inte bara vilken kompetens som behövs för stunden utan även vilken kompetensutveckling som behövs för att ta tillvara möjligheterna framåt.

Utbildningar Farligt gods, ADR

Utbildningscertifikat i mobilen med Certify it

Koll på kompetensen. Överallt.

Med Certify it har du alltid överblick över giltiga utbildningsintyg och behörigheter.

läs mer om certify it

Hitta er kompetenslösning

Kompetensbanken