ADR 1.3

2 100 kr ex. moms

Webbutbildning som du gör var du vill, när du vill

Spara tid och pengar, beställ flera platser samtidigt, välj deltagare när du vill. Pris / deltagare

AntalPris
3 - 51 995 kr ex. moms
6 - 101 932 kr ex. moms
11 - 171 848 kr ex. moms
18 - 1001 680 kr ex. moms
Artikelnr: 427 Kategori:

Beskrivning

Innehåll

FAQ ADR

ADR 1.3  webbutbildning ger grundkompetens för att vara delaktig i hantering av farligt gods i mindre mängder. Upp till 1000 riskpoäng.

Utbildningen följer MSB senaste föreskrifter för ADR 1.3, MSBFS 2022:3.

ADR 1.3 utbildning är för personal som är delaktig i all hanteringen av farligt gods. Exempel på olika arbetsuppgifter: Packning, inköp, märkning, transportdokumentation, lastning, lossning eller transportplanering. 

Utbildningen syftar till att ge personer som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods kännedom och skapa medvetenhet om faror och risker i arbetet. Ge kunskap om regler som gäller, för att förebygga olyckor och de regler som är tillämpliga.

MSB utfärdar inget intyg om att personalen har genomgått denna utbildning.  Inget tillstånd eller godkännande från MSB

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om hur du hanterar farligt gods.

 • Vad farligt gods är
 • Allmänna bestämmelser och undantag
 • Begränsad- och värdeberäknad mängd
 • Klassificering
 • Ansvarsbestämmelser
 • Märkning
 • Etikettering och dokumentation
 • Omhändertagande av spill
 • Hantering vid lastning och lossning

Vad är ADR utbildning?

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om riskerna som finns vid hantering av farligt gods, samt ge kompetens om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods.
Läs mer på MSB hemsida.

Vem behöver ADR utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kompetens om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Vilken ADR utbildning behövs?

Exempel på situationer där du som arbetar behöver ADR-utbildning

 • Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3 webb
 • Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
 • Transportera och hantera dynamit för att spränga bäverdamm – ADR klass 1
 • Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3 webb
 • Åka och hämta mer bränsle till röjsågen –  ADR 1.3 webb
 • Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3 webb

Vad innebär ADR utbildningen?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Kurslängd: 3 dagar, lärarledd. Prov via MSB efter genomförd utbildning.

ADR Klass 1: Komplettering till grundkursen för explosiva ämnen. Kurslängd: 1 dag, lärarledd. Prov via MSB efter genomförd utbildning.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Kurslängd: 3 timmar på webben. Prov på webben. Inget ADR-intyg utfärdas från MSB.

Alla utbildningar innehåller ett prov. Intyg erhålls vid godkänt resultat. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år, innan giltighetstiden löper ut.

SE ALLA FRÅGOR

Mer information

Målgrupp

All personal som är delaktiga i hantering av farligt gods

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Utbildningens längd

Ca 3 timmar

Tillgång till utbildningen

30 dagar från accepterad inbjudan

Kompetensens giltighet

2 år

Dokumentation

Kompetensbevis för ADR 1.3