Adr 1.3 – webb

Ordinarie pris 1900 kr

Gör utbildningen var du vill, när du vill.

Längd: ca 4 timmar

Giltighetstid: 5 år

ADR 1.3 utgör den grundkompetens som du behöver för att vara delaktig i hantering av farligt gods.

När du köpt utbildningen skickas ett mail ut till dig med inloggningsuppgifter till vår lärportal där du genomför utbildningen. Där finns också vidare beskrivning av hur du genomför utbildningen. Du kan själv välja att dela upp utbildningensom du vill, allt du gjort sparas på ”min sida” tills nästa gång du loggar in.

Efter genomförd utbildning och godkänt slutprov får du ett kompetensbevis som du enkelt kan skriva ut själv.

Utbildningen är tillgänglig i 30 dagar efter beställningen.

Läs mer under fliken Beskrivning.

Vanliga frågor och svar finns under fliken FAQ ADR

Det är viktigt att lämnade kontaktuppgifter är korrekta

Har du en fråga eller hittar du inte ett tillfälle som passar dig? Skicka en förfrågan till oss enkelt nedan. Ange vilken utbildning det gäller. Tack på förhand!

Tack för din förfrågan, vi återkommer så fort som möjligt!
Det verkar ha uppstått ett problem, var god försök igen senare.
Var god fyll i alla fält!

Frågor och svar om PEFC – Certifiering inom skogsbruket samt om Motorsågskörkort

Vad är PEFC?

PEFC-certifiering innebär att man tar ansvar för en hållbar utveckling inom skogen både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Svenska PEFC och svensk lagstiftning kräver att du som skogsentreprenör ska ha viss kompetens. Grundkurserna som ger dig den rätta kompetensen finner du här. Läs mer om PEFC här och här.

Vilka kurser behöver man för att bli PEFC-certifierad?

Nedan är grundkurserna du behöver. Utöver detta så finns rekommendationer från exempelvis Arbetsmiljöverket, se nedan.

Vad gäller för Motorsågskörkort?

Arbetsmiljöverkets kräver att arbetsgivare ansvarar för att att ”den som arbetar med en motorsåg ska med godkänt resultat ha avlagt teoretiskt och praktiskt prov som visar att han eller hon har kunskaper som motsvarar de arbetsuppgifter som ska utföras. Dokumentation som styrker att den som arbetar med en motorkedjesåg har avlagt teoretiskt och praktiskt prov för motorsågsanvändning med godkänt resultat ska finnas”.

Behöver jag gå utbildning trots att jag har använt motorsågen i 40 år?

Många anser att de är väldigt erfarna och att det därför är onödigt med utbildning. Man kan välja att endast göra provet, men det är få som klarar proven utan förberedelser. För de mest erfarna krävs dock endast en kortare utbildning eller självstudier för att avrosta sina kunskaper. De allra flesta tycker, när de väl utfört utbildningen, att de haft nytta av utbildningen.

Hur gammal måste man vara för att ta motorsågskörkort?

Om man ska arbeta ensam behöver man vara 18 år. Man kan dock vara fysiskt eller psykiskt mogen och anses tillåten redan vid 16 års ålder, men då krävs att man inte arbetar ensam.

Vad är giltighetstiden för ett motorsågskörkort?

Eftersom det inte finns krav på utbildning för att använda motorsåg från myndigheter, så finns det ingen giltighetstid. Det är dock lämpligt att förnya sina kunskaper inom en 5 års-period. Behovet av repetition ökar ju mer kvalificerade arbeten som ska utföras. I framtiden kan det komma att ställas krav på kvalitetssäkring just av det skälet.

Just nu kan vi tyvärr inte erbjuda några utbildningar inom motorsågskörkort

Vad gäller för röjsåg?

Den som arbetar med en röjsåg ska enligt Arbetsmiljöverket ha ”genomgått en utbildning för den typ av arbete som ska utföras och ha kunskaper för arbetet. Utbildningen ska ta upp de olycksrisker som förekommer i arbetet”.

Varför behövs ESA Röj?

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Vidare ska enligt ellagen betryggande skyddsåtgärder vidtas mot skada genom elektrisk ström.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett sätt för elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110.

ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata. Vår ESA Röj-utbildning följer Svensk Energis standard och utförs av certifierad utbildare.

Vad kostar det?

Priset varierar en del beroende på vilka förkunskaper du har, samt på vilken ort som kursen ska hållas. Ordinarie priser hittar du om du söker efter de olika kurserna i vår webbshop. 

Frågor och svar om ADR-utbildning – Transport av farligt gods.

Vad är ADR-utbildning?

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods. Läs mer på Msb:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida.

Varför utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kunskap om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Vilken utbildning behövs?

Exempel på situationer där du som arbetar inom skogen behöver ADR-utbildning

 1. Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3 webb
 2. Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
 3. Transportera och hantera dynamit för att spränga bäverdamm – ADR Grund och Klass 1
 4. Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3 webb
 5. Åka och hämta mer bränsle till röjsågen – ADR 1.3 webb
 6. Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3 webb

Vad innebär utbildningen?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Utbildningslängd: 3 dagar, lärarledd.

ADR Klass 1: Komplettering till grundutbildningen för explosiva ämnen. Utbildningslängd: 1 dag, lärarledd.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Utbildningslängd: 4 timmar på webben eller lärarledd 1 dag.

Hur får jag ett ADR-intyg?

Ett ADR-intyg utfärdas av MSB när föraren efter utbildningen examinerats vid Trafikverket med godkänt resultat. För ADR 1.3 genomförs ett prov redan vid utbildningstillfället.  ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att ADR-intyget ska fortsätta att vara giltigt efter 5 år så behöver du genomgå en repetitionskurs (ADR Repetition) med godkänt resultat, innan giltighetstiden har gått ut.

Vad betyder ADR 1.3?

ADR-utbildning 1.3 vänder sig till alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods. Syftet med 1.3-utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar, och vilka regler som är tillämpliga. Denna utbildning ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kompetensbevis av oss att du har genomfört utbildningen.

Finns ADR som online utbildning?

Ja, vi har ADR 1.3 som webbutbildning som du köper i vår webbshop. Du kan gör utbildningen var du vill, när du vill. Det enda du behöver är en epost-adress. Skriv sedan själv ut ditt kompetensbevis när du klarat slutprovet.

Vad kostar en ADR-kurs/utbildning?

Priser varierar beroende på vilken typ av ADR-utbildning det är, samt ort. Ordinariepris för ADR Grundkurs är 5550 kr (3 dagar), ADR 1.3 Lärarledd 2400 kr (1 dag) och ADR 1.3 Webb 1900 kr (4 timmar som du gör själv på webben, när du vill inom 30 dagar från att du köpt den på vår hemsida). Om du undrar över priser på de andra utbildningarna, kontakta oss.

Beskrivning

Innehåll:

 • ADR 1.3 med slutprov

Några enkla anledningar till att gå ADR 1.3 på webben:

 • Enklare och mer tillgängligt
 • Samma kvalitet och innehåll som den lärarledda, men går snabbare att genomföra
 • Du uppfyller kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Denna utbildning vänder sig till:

Alla som är delaktiga i transport av farligt gods och har arbetsuppgifter som involverar transporten av farligt gods. Syftet med 1.3-utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar, och vilka regler som är tillämpliga. Denna utbildning ger inget ADR-intyg från MSB, däremot får du ett kompetensbevis av oss att du har genomfört utbildningen. Krav på att ha genomfört ADR 1.3-utbildningen gäller exempelvis för personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Detta kommer du att få lära dig i ADR 1.3:

 • Vad farligt gods är
 • Allmänna bestämmelser och undantag
 • Begränsad- och värdeberäknad mängd
 • Klassificering
 • Ansvarsbestämmelser
 • Märkning
 • Etikettering och dokumentation
 • Omhändertagande av spill
 • Hantering vid lastning och lossning

Mer information

Målgrupp

ADR 1.3-utbildningen riktar sig till all personal som ska vara delaktiga i hantering av farligt gods.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Dokumentation

Kompetensbevis efter genomförd utbildning med godkänt slutprov.

Längd

Ca 4 timmar

Pris

I priset ingår: kompetensbevis för ADR 1.3