Meny Stäng

Skog

Ett hållbart skogsbruk ställer krav på rätt kompetens

 

 

En skogscertifiering värnar skogens naturvärden samtidigt som den kan ge dig som skogsföretagare och entreprenör ökad konkurrenskraft. Med rätt kompetens inom skogsbruket blir arbetet säkert, hållbart och effektivt.

Skogen är en basnäring och en av våra viktigaste naturtillgångar som just nu är högaktuell i samhällsutvecklingen. Den växande skogen binder koldioxid och förser oss med den förnybara och återvinningsbara råvara vi behöver inför framtiden. Därför ställer skogsvårdslagen höga krav på  miljöhänsyn, hänsyn till kulturmiljöer och sociala värden inom skogsbruket. Det ställer också krav på kompetens, särskilt de företag som väljer att certifiera sina skogsprodukter.

SE SKOGSUTBILDNINGAR

ADR – Utbildning inom farligt gods

Ökad efterfrågan på certifierade skogsprodukter

Certifierade skogsprodukter visar konsumenterna att produkterna kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Efterfrågan på certifierade produkter från skogen ökar och en skogscertifiering stärker möjligheterna för en lönsam avsättning av virket.

Skogscertifiering betyder att skogsbruket anpassas efter särskilda regler som garanterar ett hållbart skogsbruk.  I Sverige är drygt 60 procent av den produktiva skogsmarken certifierad. Omkring 10 procent av världens skogsmark certifierad idag. PEFC och FSC är två certifieringar som syftar till att skapa en skogsproduktion som ger ekonomisk avkastning, biologisk mångfald och samtidigt värnar om kulturmiljön. 

För att bli PEFC eller FSC-certifierad måste du som är företagare i skogsbranschen uppfylla vissa kompetenskrav. Hos Vericate hittar du flera av dessa utbildningar, utformade i enlighet med krav och riktlinjer från standardägare, Skogsbrukets Yrkesnämnd – SYN och branschen. Läs mer om PEFC här nedan.

PEFC-certifiering

Vad är PEFC?

PEFC-certifiering betyder att man tar ansvar för en hållbar utveckling inom skogen både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Svenska PEFC och svensk lagstiftning kräver att du som skogsentreprenör ska ha viss kompetens. Läs mer om PEFC här.

Vilka kurser behöver man för att bli PEFC-certifierad?

För att vara PEFC-certifierad måste de som utför arbetet uppfylla vissa kompetenskrav. Utöver detta så finns rekommendationer från exempelvis Arbetsmiljöverket.

Natur och kulturhänsyn

Farligt gods ADR 1.3

Första hjälpen L-ABC/HLR

Heta arbeten

Varför behövs ESA Röj?

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Skyddsåtgärder ska  vidtas mot skada genom elektrisk ström.

Elsäkerhetsanvisningarna, ESA, är ett exempel på sådana anvisningar som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. ESA är ett sätt för elbranschen att följa arbetsmiljölagen och branschens tolkning av svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110.

ESA Röjning är en fristående anvisning till instruerad personal för röjning i ledningsgata. Vår ESA Röj-utbildning följer Svensk Energis standard och utförs av certifierad utbildare.

Skogscertifiering för ett hållbart skogsbruk

Kompetens för PEFC

En framgångsfaktor för att lyckas med PEFC är rätt kompetens. En stor del av avvikelser vid revisioner beror på kompetensbrist.

Läs mer om PEFC

Skogsutbildningar

Utbildningar som ingår i PEFC

Validering av kompetens skogsmaskinförare

Svensk Skogsvalidering mäter kompetensen

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinförare egentligen? Projektet Svensk Skogsvalidering mäter blivande och aktiva maskinförares samlade kompetens. Vericate leder projektet.

Läs hela artikeln

Hitta er kompetenslösning

Kompetensbanken

🌞 Sommar och semester 🌞

Från och med 7/7 till 5/8 har vi semester och därmed begränsad support. Du kan beställa och genomföra din utbildningar som vanligt.

Trevlig sommar!
close-link