Meny Stäng

Kompetensbanken

Jun 02, 2020

Rätt kompetens kräver att vi ligger steget före 

För Lignells Maskin och Entreprenad måste rätt kompetens för uppdraget finnas på plats i pärmen. För att lyckas gäller det att ständigt ha omvärldskoll, vara lyhörd och planera in rätt utbildningsdag.  Lignells Maskin och Entreprenad har fem anställda och de jobbar med markarbeten och vägunderhåll sommar som vinter. De rör sig i hela spannet där…

Jun 02, 2020

Svensk Skogsvalidering tydliggör kompetens

Vilken kompetens krävs för att arbeta som skogsmaskinsförare? Projektet Svensk Skogsvalidering syftar till att bedöma och intyga en medarbetares kompetens i förhållande till vilka krav som ställs på kompetensen inom ett yrke. Vericate leder projektet där Gröna arbetsgivare, naturbruksskolor, simulatortillverkare och GS-facket medverkar.  Med Svensk skogsvalidering (SSV) får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningssamordnare klara besked kring vilken…

Jun 02, 2020

En nollvision för arbetsplatsolyckor i byggbranschen

Arbetsmiljön på eller vid vägar, där en stor del av bygg- och anläggningsarbete sker, är ännu inte tillräckligt säker enligt färska studier. Många medarbetare känner oro på grund av bristande säkerhet.  Sveriges Byggindustrier har satt ner foten för en nollvision med fokusområdet Säkerhet. Under 2019 invigdes Säkerhetsparken, en fysisk träningsanläggning utanför Arlanda flygplats i Stockholm,…

Jun 02, 2020

Godkänd bilverkstad höjer kvaliteten på bilverkstäder 

Nu inför motorbranschen kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad – för att höja kvaliteten på bilverkstäder och för att främja konkurrens på lika villkor. Standarden infördes 31 december 2019 och omfattar personbilsverkstäder för fordon på upp till 3,5 ton. Godkänd bilverkstad är ett branschinitiativ från Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, och Motormännens riksförbund, MRF. Initiativet, som Konsumentverket ställt sig…