Meny Stäng

Kompetensbanken

Mar 23, 2022

Skogsvalidering ger lönsamhet och effektivitet

Svensk skogsvalidering är ett branschinitiativ för att förbättra och säkerställa kompetensen inom skogsbruket. Valideringsverktyget utvecklade en kompetensmatris som skogsbruket var i behov av, det vill säga vilken kompetens en skogsmaskinförare behöver inneha. Verktyget har utvecklats i fyra olika projekt som då lett till att ytterligare befattningar har  utvecklats under projektets gång.  Varför validering inom skogsbruket?…

Jan 28, 2022

Wattityd – Branschinitiativ för förbättrad elsäkerhet

Wattityd är ett branschinitiativ för att förbättra personsäkerheten inom energibranschen. Du som jobber inom energibranschen ska känna att du och dina kollegor utför arbeten med högsta säkerhet. Säkerheten utgår från att alla led ska vara av hög kvalitet, från utbildningarnas innehåll till utförande av arbetsuppgifter. Alla ska få komma hem från jobbet, varje dag. Elolyckor…

Jun 21, 2021

SSV beviljas främjandemedel i nytt valideringsprojekt

Svensk skogsvalidering och Skogsbrukets yrkesnämnd nya projekt har fått beviljat främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Branschen har initierat ett partsgemensamt valideringsprojekt för skogsvården som kommer att hjälpa matchningen av arbetssökande till skogsbranschen. Svensk skogsvalidering har utvecklat och lanserat validering för skotar- och skördarförare, så nu utökar Svensk skogsvalidering även med skogsvård.   Under våren startade SYN-Skogsbrukets yrkesnämnd…

Maj 28, 2021

Arbetsfel är främsta orsaken till elolyckor

Elsäkerhetsverket, ESV, har presenterat sin årsrapport över elolycksfall för 2020. Totalalet anmälningar uppgick till totalt 453 olyckor och 323 tillbud och två personer omkom under året. Elsäkerhetsverket pekar på att flera allvarliga elolyckor hade kunnat undvikits med bättre kompetens, attityd och rutiner.  Wattityd- Ett initiativ att minska olyckor och skador Elolyckor och dödsfall trots ett…

Ladda fler artiklar
Tekniskt underhåll tisdag den 1/11

Mellan 20:00-24:00 kommer ett underhåll att pågå.

Hemsidan och dess funktioner kommer inte vara
tillgänglig under denna tid. 
close-link