Meny Stäng
Jun 17, 2022

Krav på arbetsgivare att utfärda kompetensintyg för APV

Ett utbildningsintyg intygar att en medarbetare gått en viss utbildning. Ett kompetensintyg styrker att medarbetaren har rätt kunskap, färdigheter och kompetens för de arbetsuppgifter som hen ska utföra. Kompetensintyg lutar sig mot arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivaren ansvarar för att medarbetaren har rätt kompetens. Kompetensintyg är således en form av arbetsgivarintyg som bör vara signerat…

Mar 23, 2022

Skogsvalidering ger lönsamhet och effektivitet

Svensk skogsvalidering är ett branschinitiativ för att förbättra och säkerställa kompetensen inom skogsbruket. Valideringsverktyget utvecklade en kompetensmatris som skogsbruket var i behov av, det vill säga vilken kompetens en skogsmaskinförare behöver inneha. Verktyget har utvecklats i fyra olika projekt som då lett till att ytterligare befattningar har  utvecklats under projektets gång.  Varför validering inom skogsbruket?…

Jan 28, 2022

Wattityd – Branschinitiativ för förbättrad elsäkerhet

Wattityd är ett branschinitiativ för att förbättra personsäkerheten inom energibranschen. Du som jobber inom energibranschen ska känna att du och dina kollegor utför arbeten med högsta säkerhet. Säkerheten utgår från att alla led ska vara av hög kvalitet, från utbildningarnas innehåll till utförande av arbetsuppgifter. Alla ska få komma hem från jobbet, varje dag. Elolyckor…

Jun 21, 2021

SSV beviljas främjandemedel i nytt valideringsprojekt

Svensk skogsvalidering och Skogsbrukets yrkesnämnd nya projekt har fått beviljat främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Branschen har initierat ett partsgemensamt valideringsprojekt för skogsvården som kommer att hjälpa matchningen av arbetssökande till skogsbranschen. Svensk skogsvalidering har utvecklat och lanserat validering för skotar- och skördarförare, så nu utökar Svensk skogsvalidering även med skogsvård.   Under våren startade SYN-Skogsbrukets yrkesnämnd…

Ladda fler artiklar
Tekniskt underhåll tisdag den 1/11

Mellan 20:00-24:00 kommer ett underhåll att pågå.

Hemsidan och dess funktioner kommer inte vara
tillgänglig under denna tid. 
close-link