Meny Stäng

Kompetensbanken

Jun 21, 2021

SSV beviljas främjandemedel i nytt valideringsprojekt

Svensk skogsvalidering och Skogsbrukets yrkesnämnd nya projekt har fått beviljat främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Branschen har initierat ett partsgemensamt valideringsprojekt för skogsvården som kommer att hjälpa matchningen av arbetssökande till skogsbranschen. Svensk skogsvalidering har utvecklat och lanserat validering för skotar- och skördarförare, så nu utökar Svensk skogsvalidering även med skogsvård.   Under våren startade SYN-Skogsbrukets yrkesnämnd…

Maj 28, 2021

Arbetsfel är främsta orsaken till elolyckor

Elsäkerhetsverket, ESV, har presenterat sin årsrapport över elolycksfall för 2020. Totalalet anmälningar uppgick till totalt 453 olyckor och 323 tillbud och två personer omkom under året. Elsäkerhetsverket pekar på att flera allvarliga elolyckor hade kunnat undvikits med bättre kompetens, attityd och rutiner.  Wattityd- Ett initiativ att minska olyckor och skador Elolyckor och dödsfall trots ett…

Feb 16, 2021

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Regeringen har nu meddelat en förordning om ändring i förordningen om yrkesförarkompetens. Förordningen trädde i kraft den den 1 februari 2021. Ändringen innebär att om ditt yrkeskompetensbevis har löpt ut under perioden första november 2020 till och med den 31 januari 2021 omfattas du av ett undantag i 6 månader. Om ditt yrkeskompetensbevis löper ut…

Jan 15, 2021

Digital konferens – Valideringsverktyget inom skogen

En digital konferens om Svensk Skogsvalidering, som nu är redo att användas. Valideringsverktyget är till för yrkesverksamma men är även tänkt att fungera som yrkesprov inom gymnasieskolor. Svensk Skogsvalidering syftar till att validera och intyga en medarbetares kunskaper och färdigheter kopplat till vilka krav som ställs på kompetensen inom ett yrke eller yrkesområde. Bakom projektet…

Ladda fler artiklar