Meny Stäng

Nu får du ditt yrkeskompetensbevis i rätt tid

Transportstyrelsen har sedan maj 2022 uppdaterat sin plattform som möjliggör att du får ditt yrkeskompetensbevis i rätt tid. Du behöver inte längre anpassa din verksamhet efter giltighetstiden på yrkeskompetensbeviset.

Få ditt yrkeskompetensbevis i rätt tid

Du behöver inte längre anpassa din verksamhet utifrån giltighetstiden för ditt yrkeskompetensbevis. I och med Transportstyrelsens nya plattform möjliggör det att du kan gå din fortbildning när det passar dig och din verksamhet. Planera in fortbildningen utifrån er verksamhet. Med andra ord utfärdas inte ditt nya förarbevis så fort du genomfört fortbildningen. Du kan nu gå sista delkursen upp till 12 månader innan ditt yrkeskompetensbevis förfaller. Ca 10 arbetsdagar innan ditt gamla förfaller kommer Transportstyrelsen utfärda ditt nya kort. 

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Avgiften för yrkeskompetensbeviset är borttaget

Den första januari 2020 togs avgiften bort för utfärdandet av ett nytt yrkeskompetensbevis. Ett yrkeskompetensbevis kommer nu att utfärdas när en utbildningsanordnare har rapporterat in en fullständigt genomförd utbildning eller när Trafikverket har rapporterat in ett godkänt prov för grundutbildning. Tidigare har beviset utfärdats först efter att avgiften betalats.

Fokus på trafiksäkerhet, arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan

Syftet med fortbildning är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket på ett säkert och hållbart sätt. Tyngdpunkten i fortbildningen ligger på trafiksäkerhet, arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Efter att du har genomgått fortbildningens sista delkurs utfärdar Transportstyrelsen ditt yrkeskompetensbevis. Du behöver inte genomföra något prov i samband med fortbildningen. 

Behöver du genomföra fortbildning?

Fortbildningen består av 35 timmar och är fördelade på 5 delkurser som vardera är 7 timmar. Fortbildningen kan genomföras om du har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning sedan tidigare. Om du har genomfört fyra av de fem delkurserna och ska gå din sista behöver du uppvisa de tidigare delkurserna.

Behöver du gå en eller alla fem delkurser så kan du göra det hos oss.

Fortbildningarna hittar du här

Kompetensbanken

🌞 Sommar och semester 🌞

Från och med 7/7 till 5/8 har vi semester och därmed begränsad support. Du kan beställa och genomföra din utbildningar som vanligt.

Trevlig sommar!
close-link