Meny Stäng

Nya utbildningar med fokus på arbetsmiljö

Våra nyaste tillskott är tre lärarledda online utbildningar med fokus på arbetsmiljö. Dessa tre utbildningar riktar sig till dig som på något sätt är ansvarig för eller kring arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare, Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren skall gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar. Andra föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket kompletterar reglerna om arbetsmiljöarbetet till exempel när det gäller rutiner, kunskaper samt riskbedömningar.

SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete

Denna utbildning lägger grunden för den kunskap, medvetenhet och verktyg du behöver för att aktivt kunna jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete. SAM handlar om allt från att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten med fokus på att förebygga olyckor och ohälsa. Arbetsmiljöarbete är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter och vänder sig främst till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skydds- eller arbetsmiljöombud.
Utbildningens längd: 1 dag. 

Mer om SAM

BAM, Bättre arbetsmiljö

Denna utbildning ger grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön samt råd kring hur man kan förbättra den. Exempel på innehåll i kursen är Arbetsmiljölagen, riskbedömning, stress, belastningsergonomi och kvartsdamm. Bättre arbetsmiljö vänder sig främst till chefer, arbetsledare och skydds- och arbetsmiljöombud. BAM är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att personer med arbetsmiljöansvar går för att få grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Det finns många fördelar och samband mellan en bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.
Utbildningens längd: 3 dagar.

Mer om BAM

Entreprenadjuridik

Denna utbildning ger grundläggande kunskap inom entreprenadjuridik genom en blandning av teori, praktiska exempel samt övningsuppgifter. Denna utbildning berör allmän avtalsrätt, bakgrunden till AB 04 och ABT 06 och centrala begrepp inom entreprenadrätten. Utbildningen vänder sig kort och gott till alla som kommer i kontakt med AB 04 och ABT 06 i sitt arbete – exempelvis beställare, entreprenörer, byggherrar, konsulter och projektledare. 
Utbildningens längd: 1 dag. 

Mer om Entreprenadjuridik

 

Arbetsmiljölagen PDF

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida

Kompetensbanken

🌞 Sommar och semester 🌞

Från och med 7/7 till 5/8 har vi semester och därmed begränsad support. Du kan beställa och genomföra din utbildningar som vanligt.

Trevlig sommar!
close-link