BAM – Bättre arbetsmiljö

8 900 kr ex. moms

Utbildningen är lärarledd via nätet – online.
Du behöver ha tillgång till god internet-förbindelse, dator eller läsplatta, kamera och headset.

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Kategori:

Beskrivning

Innehåll

Denna utbildning vänder sig till arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skydds- eller arbetsmiljöombud och annan personal som är inblandad i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. Utbildningen ger deltagaren kunskap, medvetenhet och verktyg för att kunna jobba aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Under dagen kommer du att lära dig mera om:

 • Arbetsmiljölagen och de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete och vad som ingår
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Ledarskap, olika roller, ansvar, fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Riskbedömning
 • Rapportering av olyckor, tillbud och observation
 • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • Byggarbetsmiljösamordning – BAS P och U
 • Stress
 • Maskiner och lyftanordningar
 • Belastningsergonomi
 • Buller
 • Vibrationer
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Kvartsdamm

Mer information

Målgrupp

Alla som är ansvarig inom arbetsmiljöarbetet

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Utbildningsform

Lärarledd - Online

Utbildningens längd

1-3 dagar

Rekommenderad repetition

vart 5:e år

Dokumentation

Kompetensbevis