Meny Stäng

Krav på arbetsgivare att utfärda kompetensintyg för APV

Ett utbildningsintyg intygar att en medarbetare gått en viss utbildning. Ett kompetensintyg styrker att medarbetaren har rätt kunskap, färdigheter och kompetens för de arbetsuppgifter som hen ska utföra. Kompetensintyg lutar sig mot arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivaren ansvarar för att medarbetaren har rätt kompetens. Kompetensintyg är således en form av arbetsgivarintyg som bör vara signerat av medarbetarens närmaste chef.

Arbetsgivarens ansvar

Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för intyget och som ser till att personalen har den kompetens som krävs för sina arbetsuppgifter. Intyget ska innehålla dokumentation som styrker att medarbetarna har den kompetens som krävs. Det finns ingen giltighetstid på kompetenskraven för de olika APV stegen då säkerhetskompetens alltid ska finnas och vara aktuell. Vissa stegutbildningar har certifieringskrav, dessa certifieringsprov har en giltighetstid på fyra år.

I det kontrakt arbetsgivare har gentemot uppdragsgivare framgår det vilka regler och krav som gäller. Oavsett om det gäller Trafikverket eller någon kommun finns kravet på att personalen alltid har någon form av kompetens inom området Arbete på väg. 

Skriftlig dokumentation

Ett kompetensintyg skall vara skriftligt dokumenterad och finnas i varje medarbetares personalakt. Arbetsgivaren behöver inte vara expert på APV för att göra detta utan kan åberopa andra dokument som visar att en medarbetare har den kompetens som krävs, exempelvis CV:n, referensuppdrag, handledarrapporter, utbildningsintyg, utlåtande från mer erfarna kollegor eller kompetensinventeringar.

Vite för ej uppfyllda kompetenskrav

Det framgår i respektive kontrakt och i allmänna bestämmelser och kan variera. Vitesbeloppen ökade för att säkerställa att arbetstagarna innehar rätt kompetens och ökar säkerheten för vägarbetarna och trafikanterna på vägarbetsplatsen. För kontrakt skapade efter 15 oktober 2020 är vitena inskrivna i kontraktshandlingarna och där gäller följande för ej uppfyllda kompetenskrav:

  • För APV Steg 1 utgår vite om 1000 kronor per person.
  • För APV Steg 2.1, 2.2 samt 2,3 utgår vite om 10.000 kronor per person.
  • För APV Steg 3.0 utgår vite om 20.000 kronor per person.

Kompetens Vägarbete

 

 

 

 

 

 

Hitta relevanta utbildningar och information för dig som arbetar inom Bygg- och anläggningsbranschen

Kompetensintyg för dig som är egenföretagare

Är du egenföretagare utfärdar du kompetensintyget själv. Du behöver åberopa andra dokument som visar att du har den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna du utför.

Trafikverket som uppdragsgivare

På Trafikverkets hemsida hittar du relevant information för dig som arbetsgivare. 

Läs mer om Arbete på väg hos Trafikverket

 

Kompetensbanken