Meny Stäng

7 tips till en strategisk kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem i företaget. Verksamhetens framtid och konkurrenskraft ligger i personalens kompetens. Att ta tillvara på varje individs kompetens och ha en strategi för hur kompetensförsörjningen ser ut idag och framåt är viktigt för företagets framtid.

Den snabba teknikutvecklingen, ökad globalisering och nya utmaningar lokalt och globalt gör att medarbetarnas kompetens blir företagets viktigaste resurs. Kompetensförsörjning behövs för att effektivisera problemlösning, hitta nya sätt att förenkla och förbättra gamla tillvägagångssätt och för att kunna se nya affärsmöjligheter.

Här kommer 7 tips på hur ni kan förbättra er kompetensförsörjning, för ett konkurrenskraftigt företag.

 

1. Kompetens är mer än utbildning

Verklig kompetens är något annat än utbildning. Kompetens inbegriper alla färdigheter och kunskaper, förmågan individen har för att klara en viss uppgift. Det är en överlevnadsfråga för individen, liksom för företaget. Kompetensen behöver individen för att kunna utföra sitt arbete på ett bra och säkert sätt. Företagets förmåga består till stor del av denna kompetens, det är med den vi skapar nytta för kunden.

2. Rätt kompetens på rätt plats

Ett företag består av flera individer som alla har olika kompetenser och erfarenheter. Att identifiera dessa och möjliggöra en arbetsplats där man får ta tillvara på den kompetens man har skapar konkurrenskraftiga företag. Säkerställ att alla medarbetare får en introduktion till de system och rutiner organisationen har så att ni får ut maximal nytta från början. Det skapar en bättre effektivitet både för organisationen och medarbetaren. Ökad arbetsglädje och engagemang kommer som en bonus.

3. En tydlig vision om framtiden

Skapa en tydlig och samlad bild av er verksamhet idag och er vision om framtiden. Visionen knyter samman resan med affären och de kompetenser som kommer behövas för att förverkliga den. Ta fram en tydlig vision där alla områden samverkar med centrala byggstenar och övergripande strategier i en resa på några år framåt. Hur ser era möjligheter ut – tekniskt, affärsmässigt och mänskligt. På så sätt har ni ett ramverk att utgå ifrån när initiativ, mål och utmaningar dyker upp.

4. Kompetens idag och imorgon

Skapa en tydlig bild över de kompetens- och resursbehov ni har på kort och lång sikt. Utgå från er vision, utvecklingen inom er bransch och de nuvarande och potentiella digitala hjälpmedlen som finns. Tänk också på att säkerställa er bemanning i ett kortare perspektiv och skapa en strategi för kompetensförsörjningen i ett längre perspektiv. Att ha rätt kompetens, hjälpmedel och strategier skapar en stark konkurrenskraft idag och imorgon.

5. Skapa hållbara team

Att skapa en hållbar arbetsgrupp – ett team som har bra sammanhållning och bra kommunikation möjliggör en bättre arbetsmiljö som i sin tur leder till en bättre arbetsinsats. Nöjda medarbetare blir automatiskt effektivare, de vill gärna göra det där lilla extra. Att ha en bra kommunikation möjliggör även en flexibel organisation, att kunna fatta snabba beslut tillsammans, då alla är med på tåget och förstår och tar sig ann förändringen.

6. Digitalisera och automatisera

Att välja digitala hjälpmedel för att hantera utbildningar, behörigheter, planering och kompetensfrågor ger er mer struktur och mindre administration – en effektivare organisation och ett bättre kompetensarbete. Det skapar mer plats för kompetensförsörjning och mer fokus på kärnverksamheten.

7. Verifiera kompetensen

Utbilda någon inom fel saker, det är sådant resursslöseri. Verifiering innebär att se och tydligt mäta en persons reella kompetens för att nå tydligt uppsatta krav – till skillnad från validering, som till stor del handlar om bedömning. Verifiering av kompetens ger en insikt om var individen står och vad man behöver kunna. Det väcker en motivation för att lära sig det medarbetaren behöver och inlärningen sitter kvar längre. Sammantaget ger det en mer hållbar kompetens och en enorm effektivisering. Ni utbildar inom rätt saker, det spar resurser.

Här kan du läsa mer om våra digitala kompetenslösningar

Här kan du hitta alla utbildningar vi erbjuder

Kompetensbanken