Meny Stäng

Systematiskt arbetsmiljöarbete – För en bättre arbetsplats

Enligt ny statistik från Arbetsmiljöverket har antalet arbetsrelaterade dödsolyckor redan i slutet av augusti 2023 uppgått till 33 personer. Myndighetens statistik visar att flest dödsolyckor sker inom byggsektorn, transportsektorn och skogs- och jordbruk. Det är främst där det finns tunga maskiner och höga höjder.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare, Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren skall gå tillväga för att uppfylla sitt ansvar. Andra föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket kompletterar reglerna om arbetsmiljöarbetet till exempel när det gäller rutiner, kunskaper samt riskbedömningar.

Arbetsgivare brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöverket har under fyra år kontrollerat systematiskt arbetsmiljöarbete och det förebyggande arbetet mot arbetsrelaterade belastningsbesvär hos 4 800 arbetsgivare.

För att uppnå ett hållbart arbetsliv behövs det insatser för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Arbetsmiljöverket har därför under fyra år inspekterat nästan 4 800 arbetsgivare i olika branscher i hela Sverige. Belastningsrelaterade besvär ligger bakom en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan. Därför har ett särskilt fokus legat på belastningsbesvär i fyra av sex berörda inspektionsaktiviteter. Det andra stora fokuset har varit att arbetsgivarna ska ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 

– Det är arbetsgivarna som ansvarar för att det finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Arbetsgivare, politiker och övriga aktörer behöver fortsätta att utveckla det ergonomiska och systematiska arbetsmiljöarbetet, för att ingen ska behöva skada sig, bli sjuk eller dö på grund av sitt arbete. 

Inspekterade företag utvecklades

I en tredje tillsynsaktivitet har Arbetsmiljöverket undersökt om inspekterade företag har utvecklat sitt arbetsmiljöarbete efter inspektion. Arbetsställen som blivit inspekterat för omkring fem år sedan och en bedömning av hur stor del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som nu var integrerat i företagens processer. Även om nästan 6 av 10 fick krav på förbättringsåtgärder hade 70 procent av företagen fortsatt att utveckla sitt systematiska arbetsmiljöarbete sedan första besöket.

Planera och skapa förutsättningar för en bättre arbetsmiljö

Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ni organisera verksamheten så att ni förebygger många orsaker till olyckor och främjar god hälsa. Börja med att planera och lösa frågor i verksamheten. Fundera på om det går att utföra arbetet på ett sätt så att det bidrar till en bättre arbetsmiljö. I arbetsmiljö ingår fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden. 

Vilka rutiner finns för arbetsuppgifter och för styrning av arbetet? Hur gör ni för att få in, och utveckla, rätt kompetens hos er? Hur vet ni vem som har ansvar för vad?

  • Samverkan på alla nivåer
  • Rutiner
  • Fördelning av uppgifter
  • Kunskap och kompetens
  • Bedömning och åtgärdsplan
  • Skyddsombud

 

Utbildning inom arbetsmiljö

Kompetens inom systematiskt arbetsmiljöarbete kan man tillförskaffa sig på olika sätt, ett alternativ är att gå någon utbildning. Vi erbjuder bland annat både utbildningar inom SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och BAM (Bättre arbetsmiljö). Att bedöma och bestämma en plan för kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen på medarbetarna är också en viktig aspekt för att förebygga olyckor och främjar god hälsa.

 

Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida

Utbildningar vi erbjuder inom arbetsmiljö

Kompetensbanken

🌞 Sommar och semester 🌞

Från och med 7/7 till 5/8 har vi semester och därmed begränsad support. Du kan beställa och genomföra din utbildningar som vanligt.

Trevlig sommar!
close-link