Heta Arbeten

3 100 kr ex. moms

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 10846 Kategori:

Beskrivning

Innehåll

FAQ

Heta arbeten är en utbildning för alla som har arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning till exempel svetsning, skärning, lödning och arbeten med luftpistol eller sliprondell.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personal som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade. Deltagarna lär sig vidta förebyggande åtgärder vid Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras.
Utbildningen genomförs med utbildningsmaterial och instruktörer certifierade av Brandskyddsföreningen. 

Under dagen kommer du att lära dig mera om:

  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Tillståndslistan
  • Riskbedömning
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckredskap
  • Praktisk övning i brandsläckning
  • Säker gashantering och larmning
  • Tätskikt tak/balkong

Vad är heta arbeten?

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller ger gnistor, till exempel svetsning, lödning eller torkning. Dessa arbeten kallas heta eller varma arbeten.

Heta arbeten innebär arbetsmoment med verktyg som kan orsaka uppvärmning och/eller gnistor samt att arbetet utförs på en tillfällig arbetsplats. Det är inte bara verktygen som avgör om det är brandfarligt, materialet som bearbetas och miljön där arbetet utförs avgör även om det klassas som brandfarligt arbete. Utifrån riskerna bestämmer tillståndsansvarig om arbetet är brandfarligt eller inte.

Vad är skillnaden mellan en fast och tillfällig arbetsplats?

Fast arbetsplatser är anpassad för det arbete som ska utföras, till exempel en smidesverkstad. Arbetsplatsen är då fri från brännbart material och släckutrustning finns alltid på plats. Här kan man utföra heta arbeten utan krav på tillstånd.

Tillfälliga arbetsplatser innefattar områden/arbetsplatser som inte är anpassade för heta arbeten, där det finns risk att omgivningen börjar brinna. Till exempel att en byggnad, fordon eller att skogen börjar brinna.

Finns det verktyg som gör att det inte blir brandfarligt arbete?

Alla verktyg som alstrar värme eller gnistor bedöms som brandfarliga. Det behövs alltid göras en riskbedömning utifrån arbetsmomentet och miljön. Det är inte endast verktyget som avgör om det klassas som brandfarligt. Materialet som bearbetas och även miljön där arbetet utförs avgör om det är ett brandfarligt arbete.

Mer information

Målgrupp

Alla som utför arbeten som förorsakar uppvärmning eller gnistbildning

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Utbildningsform

Lärarledd - Online eller på plats

Utbildningens längd

1 dag

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Kompetensbevis