Meny Stäng

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet syftar till ökad medvetenhet och handlingsberedskap om olyckan är framme. Du som har arbetsmoment med risk för att en brand kan uppstå. Till exempel att en byggnad, fordon eller att skogen börjar brinna. Brandfarliga arbeten innefattar arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller ger gnistor, till exempel vid svetsning, lödning eller torkning.

Hitta rätt utbildning

Vad vill du lära dig?