Meny Stäng

Arbete på höjd

Att arbeta på hög höjd kan innebära stora risker, därför gäller det att i första hand minimera och förebygga risken för fall. Om man inte kan använda skyddsräcken eller annan kollektiv fallskyddsutrustning ska personligt fallskydd användas. Utbildningar inom fallskydd och hög höjd grundar sig i olika lagar, föreskrifter och standarder.

Hitta rätt utbildning

Vad vill du lära dig?