Fallskyddsutbildning

2 100 kr ex. moms

Webbutbildning som du gör var du vill, när du vill.
Teoretisk utbildning.

Spara tid och pengar, beställ flera platser samtidigt, välj deltagare när du vill. Pris / deltagare

AntalPris
3 - 51 995 kr ex. moms
6 - 101 932 kr ex. moms
11 - 171 848 kr ex. moms
18 - 1001 680 kr ex. moms
Artikelnr: 9509-1-1 Kategori:

Beskrivning

Innehåll

Arbetsmiljöverket

Fallskyddsutbildning är en webbutbildning som ger dig teoretiska kunskaper för höghöjdsarbete. Syftet med vår utbildning i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Utbildningen lägger grunden för den kompetens och förståelse personal behöver som arbetar på hög höjd. Vid arbete på hög höjd gäller i första hand att risken för fall till lägre nivå ska vara förebyggd. Om man inte kan använda skyddsräcken eller annan kollektiv fallskyddsutrustning ska personligt fallskydd användas. Denna utbildning grundar sig i de lagar, föreskrifter och standarder som gäller för fallskydd.

Under utbildningen kommer du att lära dig mera om:

  • Allmänt om fallskydd
  • Olika typer av fallskydd
  • Fallskyddssystem
  • Förankringsanordningar
  • Skötsel och kontroll av fallskydd
  • Fallhöjd och fallfaktor
  • Krafter och konsekvenser
  • Arbetsmiljöregler och ansvar
  • Olycksstatistik
  • Riskbedömning och räddningsplan

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

Arbetsmiljölagen 2 kap 4 § anger att betryggande skyddsåtgärder ska vidtas för att förhindra skada genom fall, ras etc. Denna bestämmelse är specificerad genom reglerna i föreskrifterna AFS 1981:14

Mer information

Målgrupp

Alla som arbetar med höghöjdsarbete eller du som har övergripande arbetsmiljöansvar

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Utbildningens längd

Ca 3 timmar

Tillgång till utbildningen

30 dagar efter accepterad inbjudan

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Kompetensbevis