Nedtagning av nödställd i stolpe

3 500 kr ex. moms

Erfaren utbildare och utbyte av erfarenheter mellan deltagare

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Kategori:

Beskrivning

Innehåll

Utbildningen utgår från nya IN071:18, Krav, råd och rekommendationer vid stolpklättring enligt Energiföretagen Sverige samt AFS 2000:6
 
Repetitionsutbildningen Nedtagning av nödställd rekommenderas att ske varje år i en mindre grupp. Syftet är att aktualisera kunskaper och tillvägagångssätt som gäller. För de personer som ej bedöms ha aktuella kunskaper inom området rekommenderas att genomgå en helt ny kurs för att säkerställa rätt kompetens. Nedtagning av nödställd enligt EN341 class D. T.ex Saveman, EBR metoden mm.
 
Utbildningen fördelas mellan teoretiska och praktiska moment, samt avslutas med ett kunskapstest.
 

Under dagen kommer du att lära dig mera om:

 • Riskhantering och arbetsplanering
 • Klättringsteknik
 • Elektriska risker
 • Ergonomi
 • Personlig skyddsutrustning
 • Daglig tillsyn av fallskydd/skyddsutrustning
 • Daglig tillsyn av stolpskor
 • Förstahandsåtgärder vid olycka
 • Hissning och firning av gods
 • Kommunikation
 • Utrustning, teknik och kombinationer av utrustning
 • Väderbetingade risker
 • Kunskaper om vad som kan påverka stolpens hållfasthet
 • Hur en rötskadad eller på annat sätt skadad stolpe tillfälligt ka göras säker
 • Hur farliga stolpar märks
 • Kunskaper om bekämpningsmedel som används mot rötskador
 • Genomgång av gällande räddningsplan
 • Stolparbete/Höjdarbete

Mer information

Målgrupp

Alla som arbetar med att klättra i stolpar

Förkunskaper

Erfarenhet av att klättra i stolpar

Utbildningsform

Lärarledd på plats

Utbildningens längd

4-8 timmar

Kompetensens giltighetstid

3 år

Dokumentation

Kompetensbevis