ADR Klass 1

3 000 kr ex. moms

Pedagogisk utbildare och utbyte av erfarenheter med andra förare

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 1579-1 Kategori:

Beskrivning

Innehåll

FAQ ADR

ADR Klass 1 ger förare som transporterar explosiva ämnen den kompetens som krävs för att uppfylla kraven för att få utföra transporter.

Ett nytt ADR-intyg utfärdas av MSB när föraren efter utbildningen examinerats vid Trafikverket med godkänt resultat.

Under utbildningen kommer du att få kunskaper om hur du hanterar explosiva ämnen.

 • Lagstiftning och regler för transport av explosiva ämnen och föremål
 • Särskilda risker med explosiva ämnen och föremål
 • Krav på förpackningar och märkning av kollin med explosiva ämnen och föremål
 • Transporthandlingar, särskilda uppgifter i godsdeklarationen för klass 1
 • Krav på märkning och etikettering av fordon och containrar för klass 1
 • Krav på fordon och containrar vid transport av explosiva ämnen och föremål
 • Särskilda transportbestämmelser, samlastning och utrustning för klass 1
 • Begränsningar vid transport av explosiva ämnen och föremål

Vad är ADR utbildning?

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om riskerna som finns vid hantering av farligt gods, samt ge kompetens om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods.
Läs mer på MSB hemsida.

Vem behöver ADR utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kompetens om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Vilken ADR utbildning behövs?

Exempel på situationer där du som arbetar behöver ADR-utbildning

 • Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3 webb
 • Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
 • Transportera och hantera dynamit för att spränga bäverdamm – ADR klass 1
 • Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3 webb
 • Åka och hämta mer bränsle till röjsågen –  ADR 1.3 webb
 • Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3 webb

Vad innebär ADR utbildningen?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Kurslängd: 3 dagar, lärarledd. Prov via MSB efter genomförd utbildning.

ADR Klass 1: Komplettering till grundkursen för explosiva ämnen. Kurslängd: 1 dag, lärarledd. Prov via MSB efter genomförd utbildning.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Kurslängd: 3 timmar på webben. Prov på webben. Inget ADR-intyg utfärdas från MSB.

Alla utbildningar innehåller ett prov. Intyg erhålls vid godkänt resultat. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år, innan giltighetstiden löper ut.

SE ALLA FRÅGOR

Mer information

Målgrupp

Förare som ska transportera explosiva ämnen

Förkunskaper

ADR Grund

Utbildningens längd

1 dag

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Efter godkänt prov hos Trafikverket utfärdar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB ett nytt intyg klass 1