ADR Grund

6 000 kr ex. moms

Erfaren utbildare och utbyte av erfarenheter mellan deltagare

Det finns inte något planerat datum för utbildningen. Skicka en intresseanmälan nedan så återkopplar vi inom kort.

Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 429 Kategori:

Beskrivning

Innehåll

FAQ ADR

ADR Grund ger förare som transporterar farligt gods över vissa mängder, oavsett fordonets totalvikt den kompetens som krävs.

För transport av explosiva- eller radioaktiva ämnen eller tankbil krävs utbildningarna ADR Klass 1, 7 eller Tank.

För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov vid Trafikverket innan ADR-intygets giltighetstid förfaller.

Under utbildningen kommer du att lära dig mera om hur du hanterar farligt gods.

 • Vad är farligt gods, risker
 • Internationella transporter
 • Klassindelning och märkning av fordon
 • Miljöfarligt avfall
 • Krav på fordon, fordonsutrustning
 • Transporthandlingar
 • Brandövning och första hjälpen
 • Allmänna arbets- och säkerhetsbestämmelser

Vad är ADR utbildning?

ADR-utbildning ger dig som arbetar med transport av någon form, kompetens att hantera farligt gods. ADR-utbildning behöver du som ska transportera farligt gods, eller vara delaktig i transporten utan att vara förare. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om riskerna som finns vid hantering av farligt gods, samt ge kompetens om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor.

Vad är farligt gods?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en transport. Explosiva ämnen, gaser, brandfarliga vätskor samt giftiga, frätande eller radioaktiva ämnen är några exempel på farligt gods.
Läs mer på MSB hemsida.

Vem behöver ADR utbildning?

Utbildning krävs då du utför någon av arbetsuppgifterna att: klassificera, utfärda transportdokument, förpacka, lasta, transportera, lossa eller hantera farligt gods. Med rätt kompetens om farligt gods kan du reducera de olika person- och miljöriskerna och dessutom uppfylla kraven i arbetsmiljölagen (AML), ADR reglerna, ISO 9000 och 14000 samt miljöcertifiering för hållbart skogsbruk – PEFC.

Vilken ADR utbildning behövs?

Exempel på situationer där du som arbetar behöver ADR-utbildning

 • Med skogsmaskin förflytta dieselcistern/depåvagn – ADR 1.3 webb
 • Med maskintrailer transportera skogsmaskin och dieselcistern/depåvagn  – ADR Grund
 • Transportera och hantera dynamit för att spränga bäverdamm – ADR klass 1
 • Åka och fylla på mer gasol till värmaren – ADR 1.3 webb
 • Åka och hämta mer bränsle till röjsågen –  ADR 1.3 webb
 • Ta hand om spillolja eller andra farliga vätskor i verkstaden och märka vad emballagen innehåller – ADR 1.3 webb

Vad innebär ADR utbildningen?

ADR Grund: Om du transporterar farligt gods över vissa mängder. Kurslängd: 3 dagar, lärarledd. Prov via MSB efter genomförd utbildning.

ADR Klass 1: Komplettering till grundkursen för explosiva ämnen. Kurslängd: 1 dag, lärarledd. Prov via MSB efter genomförd utbildning.

ADR 1.3: Om du hanterar och transporterar mindre mängder farligt gods enligt undantagsreglerna. Kurslängd: 3 timmar på webben. Prov på webben. Inget ADR-intyg utfärdas från MSB.

Alla utbildningar innehåller ett prov. Intyg erhålls vid godkänt resultat. Utbildningen ska förnyas vart 5:e år, innan giltighetstiden löper ut.

SE ALLA FRÅGOR

Mer information

Målgrupp

Förare som ska transportera farligt gods över värdeberäknad mängd och behöver ha ett ADR-förarintyg

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Utbildningsform

Lärarledd - På plats

Utbildningens längd

3 dagar

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Förarintyg utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB