Meny Stäng

Frågor och svar om Vericates nya tjänster och skepnad

Vericate lanserar flera nya tjänster inom kompetensutveckling. Allt från utbildningar precis som tidigare, till verktyg och metoder för att ditt företag ska kunna sköta allt själva. Gunnar Bergström, Vericates grundare och vd berättar om förändringen. 

Flera nya tjänster och ny hemsida, vad ligger bakom detta? 

Vi har sett potentialen att utveckla tjänster som förenklar våra kunders arbetsvardag ännu mer och då kan vi inte låta bliDigitaliseringen och den nya tekniken ger så många nya möjligheter inom utbildning och kompetensutveckling. 

För många företag hamnar utbildningsfrågor och kompetens vid sidan av allt annat. Det gör att arbetet med utbildning och kompetens lätt blir reaktivt. Det blir svårt att hålla koll på vilken kompetens som finns och vilka utbildningar som behövs – så behöver det inte vara. Med rätt hjälp och verktyg går det att få koll på läget och en smart kompetensförsörjning med en lägre insats. 

Varför är kompetens viktigt? 

Kompetens är inte bara kunskap. Det är en kombination av kunskaper och färdigheter – en persons förmåga till handling i en viss situation. Det är en överlevnadsfråga för dig som individ, liksom för företaget där du arbetar. Kompetensen behöver du för att kunna utföra ditt arbete på ett bra och säkert sätt. Företagets förmåga består till stor del av kompetens, det är med den vi skapar nytta för kunden.

Förändras behovet av utbildning med digitaliseringen?

Behovet av ny kompetens ändras snabbare idag. Tiden är förbi då man först går i skola och sedan är klar. Vi måste utvecklas precis som företagen. De enkla jobben blir färre och många jobb kräver att du ska interagera med nya människor, vara i nya situationer och att du kan tekniska prylar – situationen är mer komplex. 

Vericate verifierar kompetens, berätta mer om det! 

Vi vill inte utbilda någon inom fel saker, det är sådant resursslöseri – det funkar inte för oss. Arbetet med verifiering har därför varit viktigt för oss från start. Det handlar om att se och tydligt mäta en persons reella kompetens för att nå tydligt uppsatta krav – till skillnad från validering, som till stor del handlar om bedömning. 

Verifiering av kompetens ger en insikt om var du står och vad du behöver kunna. Det väcker en motivation för att lära det du behöver och inlärningen sitter kvar längreSammantaget ger det en mer hållbar kompetens och en enorm effektivisering. Vi utbildar inom rätt saker, det spar resurser.

Kan digitala utbildningar ersätta utbildningar ”in real life”? 

Under min bana i utbildningsvärlden har det varit otroligt mycket resor, papper och pennor. Jag har sett otroliga resurser läggas ned på utbildning. Idag finns smartare lösningar än att flera personer på en arbetsplats åker på en tredagarsutbildning.  

Jag tror inte att alla ska gå på digitala utbildningar. Lärande är en process som måste få ta tid. Det pedagogiska är viktigt. Men det finns många varianter av kombinerade utbildningar – med webbaserade delar och lärarledda delar. Har man verifierat kompetensen finns goda möjligheter att skräddarsy effektivare utbildningar.  

Kompetensen är företagets viktigaste resurs. För kompetensutveckling krävs både utbildningar och ett metodiskt arbete.

Kan jag som kund att känna igen mig i nya Vericate ? 

Absolut, hela vårt utbildningsprogram finns kvar. Vi erbjuder bara fler anpassade tjänster. För de kunder som önskar finns möjlighet att lägga till någon av de nya tjänsterna som utvecklar kompetensarbetetDu kan köpa utbildningar hos Vericate eller ta hjälp av de nya verktygen att hantera kompetensförsörjningen så att du som företagare får en enklare vardag och mer tid för fokus och utveckling.  

Vad driver Vericate framåt? 

Kompetens och förbättringar. Kan man göra jobbet smartare, varför ska man fortsätta göra som nuSom jag nämnt har vi svårt för att utbilda någon inom fel saker, det är sådant slöseri. Vi som jobbar här har en strävan efter förbättringar, nästan som en del av vårt DNA. Vi gillar att lösa problem. Med tanke på att kompetens är en av företagets viktigaste resurser finns det mycket effektivitet att tjäna genom att utbilda inom rätt områden. 

Kompetensbanken