Meny Stäng

Förlorar jag rätten att köra om mitt YKB går ut?

Nej, du tappar inte rätten att köra person- eller godstransporter för gott utan bara till dess att du har genomgått en fortbildning. Du får inte köra yrkesmässig trafik om du inte har ett giltigt YKB bevis. 

Om du tidigare har haft ett yrkeskompetensbevis för både gods- och persontransporter och det har blivit ogiltigt, behöver du genomgå en fortbildning inom varje transportslag för att få ett nytt yrkeskompetensbevis som gäller både gods- och persontransporter. Det är bara om man har ett giltigt yrkeskompetensbevis inom både gods- och persontransporter, som man får välja att endast gå en fortbildning.