Meny Stäng
yrkeskompetensbevis YKB

Giltighetstiden för yrkeskompetensbevis förlängs

Att Covid-19 påverkar transportbranschen har nog ingen missat. Under rådande omständigheter har EU beslutat en ny förordning vilket innebär att Transportstyrelsen kommit med ett undantag gällande yrkeskompetensbevis.

Den nya förordningen EU2020/698 som EU beslutat innebär att giltighetstiden för yrkeskompetensbevis förlängs. Alla bevis som går ut mellan den 1 februari och den 31 augusti 2020 förlängs med 7 månader från det datum beviset löper ut. Undantaget träder i kraft från och med den 4 juni 2020.

Exempel: Om ditt yrkeskompetensbeviset gick ut den 20 maj, så får det en förlängd giltighetstid till den 20 november. Eftersom förordningen träder i kraft den 4 juni innebär det att föraren inte får köra yrkestrafik mellan den 20 maj till den 4 juni. Fortbildningen ska du genomföra innan den 20 november för att få ditt nya yrkeskompetensbevis.

Även om ditt yrkeskompetensbevis har förfallit så ska du ta med kortet och visa upp vid en kontroll. 

Du kan läsa mer om gällande förordning på Transportstyrelsens hemsida

Läkarintyg

I vissa körkortsärenden måste du skicka in ett läkarintyg till Transportstyrelsen. På grund av de rådande omständigheterna gällande Covid-19 så kan det vara svårt att få till en läkartid för att genomföra undersökningen. Om du inte kommer kunna skicka in detta läkarintyg i tid så kan du kontakta Transportstyrelsen. 

Fortbildning

Fortbildning omfattar 35 timmar som är uppdelad i 5 delkurser. När du har genomfört alla delkurser och blir du inrapporterad till Transportstyrelsen som utfärdar ett nytt YKB kort som gäller i fem år. Du behöver alltså förnya ditt YKB kort vart femte år. En rekommendation är att du går en delkurs per år.

Transportstyrelsen gjorde en förändring vid årsskiftet som innebär att du inte längre kommer få ett inbetalningskort för att betala tillverkningskostnaden. När utbildaren rapporterar dig till Transportstyrelsen så kommer de tillverka kortet och skicka till dig.

Med tanke på rådande pandemi så bör du inte vänta till sista minut att genomföra fortbildningen då det kan ta längre tid innan ditt kort är färdigt.

 

Vi kommer ha YKB fortbildning vecka 34.
17 till 21 augusti 2020.

 

Anmäl dig här

Kompetensbanken

YKB Fortbildning