ergonomi tansportsektorn

YKB Fortbildning Ergonomi och hälsa – Delkurs 4

2 100 kr ex. moms

Delkurs 4.
Erfaren utbildare och utbyte av erfarenheter mellan deltagare.

Rensa
Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 1571 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Innehåll

FAQ YKB

YKB Fortbildning Ergonomi och hälsa ger den kompetens som krävs för den som är eller har varit aktiv yrkesförare.

Som lastbilsförare, måste du gå en fortbildning om minst 35 timmar inom en femårs period för att få ett yrkesförarkompetensbevis och få utföra yrkesmässiga transporter. Denna utbildning är en av de fem delkurserna.

Utbildningen innehåller tips, råd och föreskrifter om vikten av god fysisk kondition. Vi går igenom lagar om personlig säkerhet och ger tips och råd om bra ergonomiska hjälpmedel. Vi hanterar ämnen som vanliga arbetsplatsolyckor och personskador samt deras ekonomiska konsekvenser.

Utbildningen tar även upp kost, alkohol och droger – risker och effekter, samt trötthet, sömn, stress och hur detta påverkar och kan förebyggas. En stor och viktig del är deltagarnas utbyte av egna erfarenheter.

Vad är YKB-utbildning?

Alla som utför person- eller godstransport yrkesmässigt (taxi, buss, lastbil) måste ha ett giltigt yrkesförarkompetensbevis (YKB). Kravet på yrkesförarbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE.

Kravet på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

Vad är YKB Fortbildning?

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera (delkurser). Om du inte är en aktiv förare just nu, men som önskar att ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare  måste du gå en fortbildning på minst 35 timmar för att få ett yrkesförarkompetensbevis och få utföra transporter.

Förare som redan har ett yrkeskompetensbevis måste gå en fortbildning vart femte år för att få ett nytt bevis.

Vad kostar YKB?

Hos oss kostar en hel veckas fortbildning (35 tim) 9950 kr exkl. moms. En delkurs (1 dag) kostar 2100 kr exkl. moms. Deltagarmaterial, fika och lunch ingår.

Vilka YKB-utbildningar och delkurser finns?

YKB Grundutbildning person- och godstransport

  • 280 tim
  • 140 tim
  •   70 tim

Kompletterande 35 timmars utbildning

YKB Fortbildning person-och godstransport 35 tim med delkurserna

  • Gods och persontransporter
  • Sparsam körning
  • Säkerhet och kundfokus
  • Ergonomi och hälsa
  • Säkerhet och kundfokus

Vad innehåller de olika delkurserna?

Delkurs 1 – Sparsam körning

Delkurs 2 – Godstransporter

Delkurs 3 – Lagar och regler

Delkurs 4 – Ergonomi och hälsa

Delkurs 5 – Säkerhet och kundfokus

Observera att om du gått en delkurs hos en annan utbildare så kan innehåll skilja sig år. Hör av dig till oss för att försäkra dig om att du beställer rätt delkurs.

 

SE ALLA FRÅGOR

Mer information

Målgrupp

Yrkesförare lastbil

Förkunskaper

Körkort C/CE, YKB Grund eller hävdvunnen rätt

Utbildningens längd

1 dag

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Kompetensbevis för delkurs