YKB Fortbildning Sparsam körning – Delkurs 1

2 100 kr ex. moms

Delkurs 1.
Erfaren utbildare och utbyte av erfarenheter mellan deltagare.

Rensa
Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 1567 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Innehåll

FAQ YKB

YKB Fortbildning Sparsam körning ger den kompetens som krävs för den som är eller har varit aktiv yrkesförare.

Som lastbilsförare, måste du gå en fortbildning om minst 35 timmar inom en femårs period för att få ett yrkesförarkompetensbevis och få utföra yrkesmässiga transporter. Denna utbildning är en av de fem delkurserna.

Utbildningen öka din förståelse för vikten av att spara bränsle ur både ett miljömässigt- och ekonomiskt perspektiv.

Delar som också ingår i utbildningen är:

 • Vridmoment
 • Bränsleförbrukning,
 • Växellådans utväxling
 • Bromsar
 • Körtips

Vad är YKB-utbildning?

Alla som utför person- eller godstransport yrkesmässigt (taxi, buss, lastbil) måste ha ett giltigt yrkesförarkompetensbevis (YKB). Kravet på yrkesförarbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE.

Kravet på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

Vad är YKB Fortbildning?

En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera (delkurser). Om du inte är en aktiv förare just nu, men som önskar att ta upp yrket som buss- eller lastbilsförare  måste du gå en fortbildning på minst 35 timmar för att få ett yrkesförarkompetensbevis och få utföra transporter.

Förare som redan har ett yrkeskompetensbevis måste gå en fortbildning vart femte år för att få ett nytt bevis.

Vad kostar YKB?

Hos oss kostar en hel veckas fortbildning (35 tim) 9950 kr exkl. moms. En delkurs (1 dag) kostar 2100 kr exkl. moms. Deltagarmaterial, fika och lunch ingår.

Vilka YKB-utbildningar och delkurser finns?

YKB Grundutbildning person- och godstransport

 • 280 tim
 • 140 tim
 •   70 tim

Kompletterande 35 timmars utbildning

YKB Fortbildning person-och godstransport 35 tim med delkurserna

 • Gods och persontransporter
 • Sparsam körning
 • Säkerhet och kundfokus
 • Ergonomi och hälsa
 • Säkerhet och kundfokus

Vad innehåller de olika delkurserna?

Delkurs 1 – Sparsam körning

Delkurs 2 – Godstransporter

Delkurs 3 – Lagar och regler

Delkurs 4 – Ergonomi och hälsa

Delkurs 5 – Säkerhet och kundfokus

Observera att om du gått en delkurs hos en annan utbildare så kan innehåll skilja sig år. Hör av dig till oss för att försäkra dig om att du beställer rätt delkurs.

 

Vad är det för skillnad på grundutbildningarna inom YKB?

Yrkeskompetensbevis får man när man har genomgått en grundutbildning. Utbildningen ska avslutas med ett godkänt skriftligt prov. Grundutbildningen är 280 timmar eller en förkortad grundutbildning 140 timmar beroende på förarens ålder.

Den kortare grundutbildningen som är på 140 timmar är avsedd för dig som:

 • 23 år och äldre när du utbildar dig till förare för persontransporter med buss.
 • 21 år och äldre när du utbildar dig till förare för godstransporter med tung lastbil.

Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder bara yrkesförarutbildning som är på 140 timmar.

  * Du kan gå den kortare grundutbildningen vid 21 år men får då bara köra buss i linjetrafik där linjens längd är högst 50 km.

Vad innebär kompletterande 35 timmars utbildning?

Kompletterande 35 timmar är en utbildning som du skall genomföra om du tagit körkort för lastbil eller buss och INTE omfattas av hävdvunnen rätt.

Exempelvis om du tagit lastbilskortet senare än 2009 och endast har YKB bevis för buss. Då behöver du genomföra kompletterande 35 timmar för lastbil. 

Om du har tagit busskörkort senare än 2008 och endast har YKB bevis för lastbil behöver du genomföra kompletterande 35 timmar för buss. 

I denna utbildning får du lära dig de delar ur grundutbildningen om busstransporter eller godstransporter som du inte gick igenom när du gick din grundutbildning.

Vem får genomgå fortbildning i Sverige?

Du får genomgå fortbildningen i Sverige om du är permanent bosatt eller arbetar i Sverige. Detta gäller oavsett om du är medborgare i Sverige, i annan EES-stat eller tredjelandsmedborgare.

Du får genomgå fortbildningen om du har hävdvunnen rätt eller om du innehar eller har innehaft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning eller fortbildning.

Vad gäller om jag har ett utländskt YKB?

Du som har ett utländskt körkort och inte är medborgare i en stat inom EES får inte köra ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik eller en svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods i Sverige.

Förlorar jag rätten att köra transporter för alltid om jag inte är klar i tid?

Nej, du tappar inte rätten att köra person- eller godstransporter för gott utan bara till dess att du har genomgått en fortbildning. Du får inte köra yrkesmässig trafik om du inte har ett giltigt YKB bevis. 

Får man böter om man inte har giltigt YKB?

Ja. Blir man som förare kontrollerad och saknar beviset är straffet böter. Går det till åtal är det ett dagsbotsbrott och dagsböterna är beroende av vilken inkomst man har. Förutom föraren så straffas också arbetsgivaren om det finns en sådan.

Vad är förarens ansvar?

Föraren är skyldig att gå den utbildning som krävs för yrkeskompetensbevis. Man är också ansvarig för att ha med sig yrkesförarbeviset vid gods-eller persontransport. Tar man inte sitt ansvar och blir kontrollerad, döms man till böter.

Vad är företagets ansvar?

Om man anlitar en förare som inte har ett giltigt yrkeskompetensbevis för att köra gods- eller persontransport, döms man till böter.

Vad gäller för YKB Buss (person)?

Bussförare får inte köra yrkesmässigt efter 10 september 2015 om inte YKB förnyats. Detta betyder dock inte att du aldrig mer får köra yrkesmässigt, utan bara tills dess att du genomfört utbildningen och fått ditt nya intyg i din hand. Alla förare som tagit körkort före 10 september 2008 går på hävdvunnen rätt, vilket innebär att de som har tagit körkort efter 2009 har gått en YKB-utbildning redan och skrivit prov på Trafikverket.

Vad gäller för YKB Lastbil (gods)?

Lastbilsförare får inte köra yrkesmässigt efter 10 september 2016 om inte YKB förnyats. Detta betyder dock inte att du aldrig mer får köra yrkesmässigt, bara tills dess att du genomfört utbildningen och fått ditt nya intyg i din hand. Alla förare som tagit körkort före 10 september 2009 går på hävdvunnen rätt, vilket innebär att de som har tagit körkort efter 2009 har gått en YKB-utbildning redan och skrivit prov på Trafikverket.

Måste jag gå fortbildningen i rätt tid?

Från och med maj 2022 har Transportstyrelsen uppdaterat sitt system som nu möjliggör att du kan gå den sista delkursen upp till 12 månader innan ditt giltiga yrkesförarbevis löper ut. I och med detta så tappar du inte längre någon tid och behöver heller inte gå precis innan det förfaller. Ditt nya yrkeskompetensbevis  tillverkas och skickas till dig ca 10 dagar innan det löper ut.

Vad kostar ett YKB-kort?

Har du genomfört en utbildning eller avlagt ett prov efter årsskiftet 2019/2020 så behöver du inte längre betala för att få ett YKB-kort. Avgiften är borttagen, så du behöver alltså inte betala någon avgift.

Mer information

Målgrupp

Yrkesförare lastbil

Förkunskaper

Körkort C/CE, YKB Grund eller hävdvunnen rätt

Utbildningens längd

1 dag

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Kompetensbevis för delkurs