09 Feb

Säkrare vägarbeten räddar cyklister

Säkrare vägarbeten räddar cyklister

Enligt studier som VTI har gjort tyder på att nio av tio cykelolyckor inträffar på grund av bristande rutiner kring cyklisters säkerhet vid vägarbeten. Studierna visar ett behov av bättre kunskap och medvetenhet om hur cyklister ska hanteras vid vägarbeten.

Trafik- och gatukontoren ser vikten av att hitta bättre arbetssätt i byggskeden. Den stora frågeställningen är hur detta ska göras på bästa sätt. Hos byggentreprenörerna är frågeställningen snara vilken prioritet denna fråga har jämfört med alla andra krav som finns i samband med vägarbeten.

De riktlinjer och rekommendationer som finns idag gällande arbete vid väg i anslutning till cykelvägar är inte felaktiga, men ofta otillräckliga och otydliga och behöver preciseras och även med konkreta exempel.

  • Ange tydliga krav gällande tidsram för återställning av ytskikt.
  • Använda temporära färgmarkeringar vid omdirigering av cykeltrafik
  • Använda varningslampor på utmärkningsmaterial och avspärrningar i större utsträckning.
  • Använda hastighetsdämpande åtgärder med försiktighet och endast när det är absolut nödvändigt
  • Verka för en kompetenshöjning hos utförande personal kring cyklisters behov.
  • Komplettera kursen Arbete på väg med utbildningsmaterial om cyklister.

Det totala allvarligt skadade cyklister har ökat och en förutsättning för att nå målet innebär att cykelsäkerheten måste förbättras, särskilt om cykeltrafiken ökar i omfattning.

Vill du läsa hela studien? Gå in på Trafikverkets hemsida

Privacy Preference Center

Cookies

Vi använder cookies för följande användningsområden på vår webbplats:

Statistik
Cookies som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken.

Skydd
Cookies som används för att skydda sajtägaren eller användaren mot t.ex. spam eller missbruk.

Prestanda
Cookies som används för att göra funktioner snabbare eller minska belastning på system.Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

PHPSESSID

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?