• BAE Systems Hägglunds

    Vår väg fram till ett kompetenssystem för certifiering av våra service tekniker och ingenjörer som jobbar med bandvagnar och stridsfordon har varit utmanande. Men med hjälp av Vericate har vi nu ett system i världsklass.
  • Tomas Wiberg

    Head of service department