11 Okt

Nu inför motorbranschen kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad för att höja kvaliteten på bilverkstäder samt för att främja konkurrens på lika villkor. Målsättningen är att standarden ska vara införs senast 31 december 2019 och omfattar personbilsverkstäder (3,5 ton)

Detta är ett branschinitiativ från SFVF och MRF inom kvalitet och konsumentskydd som Konsumentverket ställt sig bakom. Det är i grunden frivilligt att anmäla sig men för medlemmarna kommer detta bli ett medlemsvillkor.

Tidsmarginalen är lång med tanke på den tid som krävs för att företag och personer ska kunna förbereda sig inför den nya standarden.

Detta är Godkänd Bilverkstad

Detta kommer att säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt att kräva av en fordonsverkstad. Alla personbilsverkstäder inom SFVF och MRF kommer att anslutas till denna standard.

Kort om Godkänd Bilverkstad

 1. Kvalitetsledningssystem – verkstäder ges ett kvalitetsdokument som de sedan implementerar för att säkerställa att alla lagkrav efterföljs och att fastslagna rutiner inte brister
 2. Kontrollföretag (3PK) utför två oannonserade stickprovskontroller per mekaniker och år
 3. Verkstaden får kännedom kring resultatet direkt och kan vidta nödvändiga åtgärder vid eventuella avvikelser
 4. Stickprovskontrollerna säkerställer verkstadens arbete och återkopplingen från 3PK har ett utbildande syfte där regelbundna uppföljningar sker
 5. Ett oberoende kontrollföretag, godkänd av SFVF och MRF, utför årlig kontroll av verkstaden
 6. Om verkstaden godkänns efter den årliga kontrollen, kommer den att publiceras publikt i en webbportal, så att bilägaren kan känna sig trygg i sitt val av verkstad
 7. Verkstaden erhåller en kvalitetsmärkning som visar att den är Godkänd Bilverkstad.

Så här fungerar Godkänd Bilverkstad

 • Stickprovskontroll på kompetens, att mekanikern har dokumenterad kunskap och färdighet att utföra de arbeten som bokas på verkstaden
 • Verkstaden ska avtala med en 3PK om årlig kontroll och stickprovskontroller
 • Verkstaden kan ansluta sig till en liknande kvalitetsstandard
 • Verkstaden ska utföra minst fyra dokumenterade personalmöten per år
 • Varje mekaniker ska stickprovskontrolleras minst fem gånger per år. Två av dem ska genomföras av extern kontrollant
 • Varje år ska genomgående kontroll ske för att säkerställa att verkstaden arbetar enligt, och uppfyller, kvalitetsstandarden för Godkänd Bilverkstad
 • Det ska finnas en kunskapsmall per mekaniker. Ett dokument där kurser och andra för arbetets utförande färdigheter dokumenteras – som generella reparationskunskaper, specialkompetens och märkesutbildningar.

Klicka på bilden för att läsa mer på SFVFs hemsida

Privacy Preference Center

Cookies

Vi använder cookies för följande användningsområden på vår webbplats:

Statistik
Cookies som används för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken.

Skydd
Cookies som används för att skydda sajtägaren eller användaren mot t.ex. spam eller missbruk.

Prestanda
Cookies som används för att göra funktioner snabbare eller minska belastning på system.Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar.

PHPSESSID

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?