Skogsutbildning

Skogsutbildning - Vericate ABKurser för dig som arbetar i skogsbranschen

Det ställs allt högre krav på skogsföretag och skogsentreprenörer idag, framförallt kring miljöarbete och personsäkerhet och det har blivit allt viktigare med certifiering. På en PEFC-certifierad skogsentreprenör ställs olika krav bland annat på kompetens och nödlägesrutiner. För att uppfylla de kraven tillhandahåller vi en rad olika utbildningar som innehåller den kompetens du som arbetar i skogen behöver både praktiskt och teoretiskt. Allt för att du ska kunna arbeta så säkert och effektivt som möjligt.

Våra skogsutbildningar ökar kompetensen i skogsbranschen och uppfyller de krav som krävs för certifiering. Kurserna erbjuds på flera olika orter runt om i Sverige och några även som e-learning, det vill säga webbaserat lärande. Här kan du läsa mer om våra skogsutbildningar och boka in dig på en kurs som passar dig.

Vi är SMF:s (Branschorganisationen för skogensentreprenörer) utbildningsleverantör. Vårt samarbete syftar till att erbjuda lärorik utbildning för att öka kompetensen bland medlemmarna och bidra till att de uppnår certifieringskraven enligt PEFC.