Meny Stäng

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Regeringen har nu meddelat en förordning om ändring i förordningen om yrkesförarkompetens. Förordningen trädde i kraft den den 1 februari 2021.

Ändringen innebär att om ditt yrkeskompetensbevis har löpt ut under perioden första november 2020 till och med den 31 januari 2021 omfattas du av ett undantag i 6 månader. Om ditt yrkeskompetensbevis löper ut under perioden den 1 februari 2021 till och med den 31 juli 2021 är ditt yrkeskompetensbevis giltigt i ytterligare 6 månader.

Detta gäller dock inte för dig som hade yrkeskompetensbevis som gick ut mellan den 1 september och 31 oktober 2020.

Ändringen innebär även att du som förare får genomföra hela eller delar av fortbildningen på distans, under perioden 1 februari till och med den sista juli 2021. 

Frågor och svar med anledning av nya svenska undantag

Omfattas jag som förare av undantaget om mitt yrkeskompetensbevis gick ut under perioden 1 september – 31 oktober 2020?

Nej, om ditt gick ut under perioden 1 september – 31 oktober 2020 omfattas du inte av varken tidigare Omnibusförordning eller av det nya svenska undantaget. Det innebär att ditt yrkeskompetensbevis inte förlängs.

Om en förare omfattades av tidigare Omnibusförordning och fick kortet förlängt sju månader, omfattas de även av det nya svenska undantaget?

Ja, även om ditt yrkeskompetensbevis blev förlängt via Omnibus omfattas du av den svenska regleringen.

Gäller de nya undantagen bara i Sverige eller även internationellt?

Bara i Sverige och Transportstyrelsen kan inte garantera att man slipper problem internationellt. Därför är en ny Omnibusförordning att föredra, men den är inte klar.

 

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida 

Läs mer om transportbranschen

 

Kompetensbanken