Meny Stäng
Kompetens krävs för säkerhet i byggbranschen

En nollvision för arbetsplatsolyckor i byggbranschen

Arbetsmiljön på eller vid vägar, där en stor del av bygg- och anläggningsarbete sker, är ännu inte tillräckligt säker enligt färska studier. Många medarbetare känner oro på grund av bristande säkerhet.  Sveriges Byggindustrier har satt ner foten för en nollvision med fokusområdet Säkerhet.

Under 2019 invigdes Säkerhetsparken, en fysisk träningsanläggning utanför Arlanda flygplats i Stockholm, där de som arbetar i byggbranschen kan träna på säkerhet. Här finns sju stationer där 15 olika scenarier kan simuleras. Sveriges Byggindustrier är initiativtagare till säkerhetsparken som idag drivs av en ekonomisk förening där Sveriges stora byggföretag är medlemmar.

Parken ingår i Sveriges Byggindustriers arbete Säkerhet som de driver i samverkan med branschens fackliga organisationer.  Syftet är att betona att det är oacceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. Projektet ska höja medvetenheten om säkerhetsfrågorna på byggarbetsplatserna och få alla aktörer i byggprocessen att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar, så att olyckor förebyggs och förhindras. 

Arbetet inom Säkerhet handlar om att

  • öka kunskaperna och kompetensen vad gäller säkerhetsfrågorna, 

  • förbättra attityderna till säkerhetsfrågor hos företagsledning och arbetstagare samt

  • få säkerhetsfrågorna brett förankrade i hela byggbranschen.

Så skapas säkra arbetsplatser

För att skapa säkra arbetsplatser krävs till exempel att alla på en arbetsplats bidrar i säkerhetsarbetet och

  • Tänker på sitt eget arbetsmiljöansvar och tar det på allvar; tänker på att genom att skydda sig själv skyddar man också andra

  • Följer ordnings- och skyddsreglerna på arbetsplatsen och använder angivna skyddsanordningar samt föreskriven skyddsutrustning

  • Uppmärksammar arbetsledningen eller skyddsombud på brister på arbetsplatsen så att bristerna kan rättas till så fort det går

Läs gärna mer om satsningen och ta del av ny kunskap inom säkerhet via Sveriges Byggindustrier.

 

Kompetensbanken