Meny Stäng
Nov 11, 2022

Nu får du ditt yrkeskompetensbevis i rätt tid

Transportstyrelsen har sedan maj 2022 uppdaterat sin plattform som möjliggör att du får ditt yrkeskompetensbevis i rätt tid. Du behöver inte längre anpassa din verksamhet efter giltighetstiden på yrkeskompetensbeviset. Få ditt yrkeskompetensbevis i rätt tid Du behöver inte längre anpassa din verksamhet utifrån giltighetstiden för ditt yrkeskompetensbevis. I och med Transportstyrelsens nya plattform möjliggör det…

Sep 27, 2022

Nya utbildningar med fokus på arbetsmiljö

Våra nyaste tillskott är tre lärarledda online utbildningar med fokus på arbetsmiljö. Dessa tre utbildningar riktar sig till dig som på något sätt är ansvarig för eller kring arbetsmiljön.  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare, Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren skall gå tillväga för…

Jun 17, 2022

Krav på arbetsgivare att utfärda kompetensintyg för APV

Ett utbildningsintyg intygar att en medarbetare gått en viss utbildning. Ett kompetensintyg styrker att medarbetaren har rätt kunskap, färdigheter och kompetens för de arbetsuppgifter som hen ska utföra. Kompetensintyg lutar sig mot arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivaren ansvarar för att medarbetaren har rätt kompetens. Kompetensintyg är således en form av arbetsgivarintyg som bör vara signerat…

Mar 23, 2022

Skogsvalidering ger lönsamhet och effektivitet

Svensk skogsvalidering är ett branschinitiativ för att förbättra och säkerställa kompetensen inom skogsbruket. Valideringsverktyget utvecklade en kompetensmatris som skogsbruket var i behov av, det vill säga vilken kompetens en skogsmaskinförare behöver inneha. Verktyget har utvecklats i fyra olika projekt som då lett till att ytterligare befattningar har  utvecklats under projektets gång.  Varför validering inom skogsbruket?…

Ladda fler artiklar