Meny Stäng
Godkänd Bilverkstad införs för att höja kvaliteten på bilverkstäder.

Godkänd bilverkstad höjer kvaliteten på bilverkstäder 

Nu inför motorbranschen kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad – för att höja kvaliteten på bilverkstäder och för att främja konkurrens på lika villkor. Standarden infördes 31 december 2019 och omfattar personbilsverkstäder för fordon på upp till 3,5 ton.

Godkänd bilverkstad är ett branschinitiativ från Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, och Motormännens riksförbund, MRF. Initiativet, som Konsumentverket ställt sig bakom, syftar till att stärka kvalitet och konsumentskydd. Det är i grunden frivilligt att kvalitetssäkra verksamheten enligt Godkänd Bilverkstad men för medlemmarna kommer detta bli ett medlemsvillkor.

Det här är Godkänd Bilverkstad:

Detta kommer att säkerställa den kvalitet som bilägaren har rätt att kräva av en fordonsverkstad. Alla personbilsverkstäder inom SFVF och MRF kommer att anslutas till denna standard.

  • Kvalitetsledningssystem – verkstäder får ett kvalitetsdokument att implementera –  för att säkerställa att alla lagkrav efterföljs och för att fastslagna rutiner inte brister

  • Kontrollföretag utför två oannonserade stickprovskontroller per mekaniker och år

  • Verkstaden får kännedom kring resultatet direkt och kan vidta nödvändiga åtgärder vid eventuella avvikelser

  • Stickprovskontrollerna har ett utbildande syfte där regelbundna uppföljningar sker

  • Ett oberoende kontrollföretag, godkänd av SFVF och MRF, utför årlig kontroll av verkstaden

  • Om verkstaden godkänns efter den årliga kontrollen, kommer den att publiceras publikt i en webbportal, så att bilägaren kan känna sig trygg i sitt val av verkstad

  • Verkstaden erhåller en kvalitetsmärkning som visar att den är Godkänd Bilverkstad. 

Läs mer om Godkänd Bilverkstad och du går tillväga för en kvalitetssäkring på: https://www.godkandbilverkstad.se

Kompetensbanken

🌞 Sommar och semester 🌞

Från och med 7/7 till 5/8 har vi semester och därmed begränsad support. Du kan beställa och genomföra din utbildningar som vanligt.

Trevlig sommar!
close-link