Meny Stäng
Nya yrkesvägar i transportbranschen

Digitaliseringen öppnar nya yrkesvägar inom transportsektorn

Transportbranschens miljöpåverkan diskuteras flitigt. Digitaliseringen av transportsektorn har en viktig roll för utvecklingen, enligt en rapport från Transportföretagen. Datadrivna system gör att transporterna kan optimeras och effektiviseras på sätt som inte tidigare varit möjliga. 

Utsläppen av växthusgaser i branschen har minskat stadigt sedan 1990 tack vare ökad inblandning av biodrivmedel, mer energieffektiva fordon. Ändå är utsläppen för höga och måste fortsätta reduceras med hjälp av energieffektivare fordon och förnybara drivmedel.

Utvecklingen kommer successivt att ställa nya krav på kompetens. Digitaliseringen av transportsektorn har en viktig roll för utvecklingen. Datadrivna system gör att transporterna kan optimeras och effektiviseras på sätt som inte tidigare varit möjliga. 

Rekryteringsbehovet förväntas vara fortsatt stort – även på längre sikt. Yrkena kommer däremot att behöva anpassas till ny teknik, nya modeller och system. Tillgången till kompetens kommer att få en central betydelse för de konkurrenskraftiga företagen. 
 
Läs mer i rapporten: Digitaliseringen öppnar nya yrkesvägar inom transportsektorn 

Kompetensbanken

🌞 Sommar och semester 🌞

Från och med 7/7 till 5/8 har vi semester och därmed begränsad support. Du kan beställa och genomföra din utbildningar som vanligt.

Trevlig sommar!
close-link