Verifiering

Det som främst präglar vårt sätt att arbeta är vår möjlighet att skräddarsy lösningar som är flexibla.

Verifiering av kompetens

Vårt webbaserade koncept innehåller både verifiering av personens faktiska kompetens och utbildning. Att verifiera kompetens kan ha flera syften. Det vanligaste är att ta reda på vilka förkunskaper man har innan en utbildning påbörjas. Uppfyller man den angivna nivån, behöver man inte gå den tänkta utbildningen utan har redan visat att man har den kompetens som behövs. Men det kan också vara fråga om att kartlägga om ett eller flera kompetensområden behöver uppdateras. Proven är baserad på de krav som finns inom branschen.

Varför verifieringsprov?

Om du blir godkänd på provet så får du ett kompetensbevis som intygar att du har den kompetens som krävs. Det innebär också att du inte behöver gå den utbildningen som du tänkt och därmed sparar både tid och kostnader. Prov finns på webben, så du behöver inte åka någonstans. Allt för att förenkla så mycket som möjligt för dig, samtidigt som det miljömässiga fotavtrycket minskar.

Att ta reda på vad du verkligen kan innan du utbildar dig, är ett smart och effektivt sätt att på webben säkra att du har rätt kompetens.

Lärandet sker inte bara på skolbänken, utan framförallt i jobbet. Det viktiga är vad man kan, inte att man deltagit i en utbildning.

-Vi ändrar fokus till vad vi kan, inte hur vi lärt oss.

 

Är man ny i sin roll och möter arbetsuppgifterna för första gången är det naturligt att grundutbilda sig. Har man jobbet ett tag och måste göra en repetitionsutbildning, är det smart att verifiera sin kompetens. Det visar sig ofta att man klarar provet med den erfarenhet man fått i arbetet.

verifiering av kompetens

Så här gör man

Personen loggar in på vår lärportal och genomför ett prov med utvalda frågor som avser den angivna kompetens man ska uppnå för området. Om godkänd nivå uppnås kan ett kompetensbevis skrivas ut eller sparas ner på datorn av personen själv. En kopia av kompetensbeviset lagras i vårt system och kan skickas till arbetsgivaren i händelse att originalet förekommer.

Skulle personen inte uppnå godkänd nivå kan man via en länk nå den webbaserade utbildningen och på så sätt komplettera sin kompetens. I utbildningen finns ett prov för att säkerställa kompetensnivån. Även här kan personen själv skriva ut eller spara ned sitt kompetensbevis.

– Med verifiering kan värdefull tid och kostnader sparas, utan att ge avkall på kompetens!

 

Vilka utbildningar har verifieringsprov?

Arbete på väg nivå 1

Arbete på väg nivå 2

Arbete på väg nivå 3A