Arbete på väg steg 2.2

5 990 kr6 650 kr ex. moms

Då utbildningen är lärarledd via nätet – online behöver du ha tillgång till god internetförbindelse, dator eller läsplatta, kamera och headset.
Utbildningen omfattar APV steg 2.2.

Rensa
Skicka förfrågan om annat datum
Artikelnr: 7777 Kategori:

Beskrivning

Innehåll

FAQ APV

Arbete på väg steg 2.2 genomförs online i realtid och ger den kompetens som krävs för den som ansvarar och utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering. Leder personal med steg 1 kompetens.

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som ansvarar för utmärkningen av vägarbetsplatser vid etablering och avetablering samt underhåll under tiden vägarbetet pågår.

Utbildningen vänder sig till dig som är:

 • Platschef, projektledare, byggledare eller ansvarig arbetsledare
 • Personal med BAS-U ansvar
 • Ansvarig för att upprättar trafikanordningsplaner (TA-plan)

Utbildningen är certifieringsförberedande och följer Trafikverkets krav på kompetens för APV enligt kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

Under utbildningen kommer du att lära dig mera om:

 • Hur man upprättar och tyder en trafikordningsplan
 • Utmärkning av vägarbetsplats
 • Fordonsutmärkning
 • Tunga skydd och barriärer
 • Trafikanters beteende
 • Lagar, föreskrifter och regler
 • Arbetsmiljökrav
 • Trafikreglering med vakt, lots och tillfällig trafiksignal
 • Uppföljning och kontroll av vägarbetsplats
 • På- och av-etablering av en vägarbetsplats

Behöver jag göra ett certifieringsprov efter APV-utbildningen?

Krav på certifieringsprov framgår i TDOK 2018:0371. Certifieringen är giltig i fyra år.

Observera att om du ska göra flera av dessa arbetsuppgifter eller ha flera av dessa ansvarsområden så kan du behöva göra mer än ett certifieringsprov. Här är några exempel på arbetsuppgifter som kräver certifierad personal och vilket prov som ska utföras:

APV Steg 2.1: Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon) samt den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar.
APV Steg 2.2: Den som i TA-planen står som utmärkningsansvarig och ansvarar för trafik- och skyddsanordningar inklusive trafikdirigering.
APV Steg 2.3: Den som ansvarar för att monteringen av längsgående barriärer är korrekt utförd.
APV Steg 3.0: Den som styr och leder utförande personal på vägarbeten och har arbetsmiljöansvar för dessa.

Är det utbildningskrav eller kompetenskrav för APV?

I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371. 

Vad innebär ett kompetensintyg för APV-utbildning?

Ett utbildningsintyg intygar att en medarbetare gått en viss utbildning. Ett kompetensintyg styrker att medarbetaren har rätt kunskap, färdigheter och kompetens för de arbetsuppgifter som hen ska utföra. Kompetensintyg lutar sig mot arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivaren ansvarar för att medarbetaren har rätt kompetens. Kompetensintyg är således en form av arbetsgivarintyg som bör vara signerat av medarbetarens närmaste chef.

Läs mer här

Hur länge gäller ett APV-intyg?

För Arbete på väg steg 1.1 och nivå 1 gäller 15 månader. Vi erbjuder även nivå 1 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 1.

Arbete på väg nivå 2 behöver förnyas inom 5 år. Detsamma gäller för Arbete på väg nivå 3/steg 2.2.

Vi erbjuder även nivå 2 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 2.

Enligt krav och råd gällande upphandlingar med Trafikverket finns det inget krav på förnyelse inom en viss tid, utan det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har aktuell och rätt kompetens för rätt arbetsuppgift. Detta ska styrkas via ett kompetensintyg från arbetsgivaren, läs mer om kompetensintyg nedan. Vi rekommenderar förnyelse enligt ovan för att säkerställa att kompetensen är aktuell.

Läs mer om kompetensintyg

Om du ska eller har genomför ett certifieringsprov på ett förarkontor är det giltig i fyra år.
Krav på certifieringsprov framgår i TDOK 2018:0371.

SE ALLA FRÅGOR

Mer information

Målgrupp

Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens och ansvarar för utmärkning av vägarbetsplatser

Förkunskaper

Arbete på väg steg 1 paket ( steg 1.1, 1.2 och 1.3)

Utbildningsform

Lärarledd - Online eller på plats

Läromedel

Fysiskt material som skickas till er

Utbildningens längd

2 dagar

Kompetensens giltighetstid

4 år - Notera att Trafikverket kan kräva en certifiering vid arbeten där Trafikverket är väghållare, det står i kontraktet

Dokumentation

Kompetensbevis APV steg 2.2 + nivå 3A+3B