Arbete på väg steg 1.2

1 800 kr ex. moms

Webbutbildning som du gör var du vill, när du vill.
När uppdraget styrs av kompetenskrav.
Innehåller: Arbete på väg steg 1.2.

Spara tid och pengar, beställ flera platser samtidigt, välj deltagare när du vill. Pris / deltagare

AntalPris
3 - 51 710 kr ex. moms
6 - 101 656 kr ex. moms
11 - 171 584 kr ex. moms
18 - 1001 440 kr ex. moms
Artikelnr: 4080 Kategori:

Beskrivning

Innehåll

FAQ APV

Arbete på väg steg 1.2 ger den grundkompetens som förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster behöver.

Utbildningen följer Trafikverkets krav på kompetens för APV enligt  kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

Under utbildningen kommer du att lära dig mer om vilka risker som finns och vad du kan göra för att minska dem.

  • Hur utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert
  • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon
  • Hur undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
  • Hur fordonet ska vara utrustat
  • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning
  • Hur dirigering – lotsning av trafik ska planeras och genomföras
  • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) samt Trafikverkets regelverk för APV

Hur vet jag vilken APV-kompetens som krävs?

Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371. 

Om du inte jobbar i ett kontrakt som Trafikverket upphandlat så omfattas du inte heller av Trafikverkets APV kompetenskrav. Då får du vända dig till din arbetsgivare/uppdragsgivare för att ta reda på vad som gäller i det just det arbete som du jobbar i och för de arbetsuppgifter som du ska utföra.

Kompetenskraven enligt Trafikverket är uppdelade i tre steg och varje steg innehåller olika krav beroende på vilken arbetsuppgift eller roll som du utför.

  • Steg 1 – Grundkompetens APV
  • Steg 2 – Kompetenskrav APV utförare
  • Steg 3 – Kompetenskrav APV styra och leda

APV Steg 1 – Grundkompetens

Grundkompetens består av tre steg. Beroende på arbetes art ska du ha en anpassad kompetens. Kompetens enligt steg 1 bekräftas av din arbetsgivare med ett kompetensintyg.

APV Steg 1.1

APV Steg 1.2

APV Steg 1.3

APV Steg 2 – Kompetenskrav utförare

Kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personal som utför säkerhetsprioriterade arbeten. Utförande av de säkerhetsprioriterande arbetena består av tre steg.

APV Steg 2.1

APV Steg 2.2

APV Steg 2.3

APV Steg 3 – Styra och leda

Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster.

Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Personal som entreprenör eller konsult har utsett ska genomföra certifieringsprov

SE ALLA FRÅGOR

Mer information

Målgrupp

Alla som utför vägarbete med väghållningsfordon

Förkunskaper

APV steg 1.1

Utbildningens längd

Ca 1,5 timmar

Tillgång till utbildningen

30 dagar från accepterad inbjudan

Kompetensens giltighetstid

5 år

Dokumentation

Kompetensbevis för APV steg 1.2