Verifieringsprov Arbete på väg steg 1.1 och 1.3 – Vägarbetare

900 kr ex. moms

Ett smart val när du behöver förnya din kompetens.
Verifieringsprov som du gör var du vill, när du vill.

Spara tid och pengar, beställ flera platser samtidigt, välj deltagare när du vill. Pris / deltagare

AntalPris
3 - 5855 kr ex. moms
6 - 10828 kr ex. moms
11 - 17792 kr ex. moms
18 - 100720 kr ex. moms
Artikelnr: 4524 Kategori:

Beskrivning

Kompetenser

Arbetsuppgifter

FAQ

Verifieringsprov APV steg 1, vägarbetare visar om du har den grundkompetens som krävs för Arbete på väg steg 1.1 och steg 1.3

Ett smart val när du behöver förnya din kompetens.

Lärandet sker inte bara på skolbänken, utan framförallt i jobbet. Det viktiga är vad man kan, inte att man deltagit i en utbildning.
– Vi ändrar fokus till vad vi kan, inte hur vi lärt oss.

Är man ny i sin roll och möter arbetsuppgifterna för första gången är det naturligt att grundutbilda sig. Har man jobbat ett tag och måste göra en repetitionsutbildning, är det smart att verifiera sin kompetens. Det visar sig ofta att man klarar provet med den erfarenhet man fått i arbetet.

Klarar du provet har du den godkända kompetens som krävs och kan själv ta del av ditt kompetensbevis digitalt eller på papper.
Klarar du inte provet, behöver du göra utbildningen APV steg 1.1 och steg 1.3.
> Till utbildningen.

Verifieringsproven följer Trafikverkets krav på kompetens för APV enligt  kravdokumentet TDOK 2018:0371 och råd TDOK 2018:0372.

Arbete på väg steg 1.1

 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen
 • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet

Arbete på väg steg 1.3

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar

Arbete på väg steg 1.1

 • Mätningsarbeten
 • Montage och service av anläggningsdelar
 • Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik
 • Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik
 • Bergarbete i tunnlar
 • Montage i tunnlar som är helt avstängda från passerande fordonstrafik
 • Arbete på broar utan trafik
 • Arbete på betryggande avstånd från fordonstrafik
 • De som tillfälligt vistas på arbetsplatsen

Arbete på väg steg 1.3

 • Beläggningsarbete
 • Vaktarbete
 • Anläggningsarbete, exempelvis montera vägräcken, lägga kantsten
 • Projektering
 • Servicearbete
 • Montera vägmärken
 • Utföra renhållning
 • Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav

Behöver jag göra ett certifieringsprov efter APV-utbildningen?

Krav på certifieringsprov framgår i TDOK 2018:0371. Certifieringen är giltig i fyra år.

Observera att om du ska göra flera av dessa arbetsuppgifter eller ha flera av dessa ansvarsområden så kan du behöva göra mer än ett certifieringsprov. Här är några exempel på arbetsuppgifter som kräver certifierad personal och vilket prov som ska utföras:

APV Steg 2.1: Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon) samt den som framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar.
APV Steg 2.2: Den som i TA-planen står som utmärkningsansvarig och ansvarar för trafik- och skyddsanordningar inklusive trafikdirigering.
APV Steg 2.3: Den som ansvarar för att monteringen av längsgående barriärer är korrekt utförd.
APV Steg 3.0: Den som styr och leder utförande personal på vägarbeten och har arbetsmiljöansvar för dessa.

Är det utbildningskrav eller kompetenskrav för APV?

I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371. 

Vad innebär ett kompetensintyg för APV-utbildning?

Ett utbildningsintyg intygar att en medarbetare gått en viss utbildning. Ett kompetensintyg styrker att medarbetaren har rätt kunskap, färdigheter och kompetens för de arbetsuppgifter som hen ska utföra. Kompetensintyg lutar sig mot arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivaren ansvarar för att medarbetaren har rätt kompetens. Kompetensintyg är således en form av arbetsgivarintyg som bör vara signerat av medarbetarens närmaste chef.

Läs mer här

Hur länge gäller ett APV-intyg?

För Arbete på väg steg 1.1 och nivå 1 gäller 15 månader. Vi erbjuder även nivå 1 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 1.

Arbete på väg nivå 2 behöver förnyas inom 5 år. Detsamma gäller för Arbete på väg nivå 3/steg 2.2.

Vi erbjuder även nivå 2 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 2.

Enligt krav och råd gällande upphandlingar med Trafikverket finns det inget krav på förnyelse inom en viss tid, utan det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren har aktuell och rätt kompetens för rätt arbetsuppgift. Detta ska styrkas via ett kompetensintyg från arbetsgivaren, läs mer om kompetensintyg nedan. Vi rekommenderar förnyelse enligt ovan för att säkerställa att kompetensen är aktuell.

Läs mer om kompetensintyg

Om du ska eller har genomför ett certifieringsprov på ett förarkontor är det giltig i fyra år.
Krav på certifieringsprov framgår i TDOK 2018:0371.

SE ALLA FRÅGOR

Mer information

Målgrupp

Den som utför vägarbete utan fordon i uppdrag som är upphandlat av Trafikverket

Förkunskaper

Utbildningarna APV steg 1.1 och 1.3

Provets längd

20 minuter per prov

Tillgång till provet

30 dagar från accepterad inbjudan.

Kompetensens giltighetstid

APV steg 1.1 - 15 mån. APV steg 1.3 - 5 år

Dokumentation

Kompetensbevis för APV steg 1.1 och 1.3