Meny Stäng

Digitaliseringen är nödvändig

Sedan 2017 har vi utvecklat nya tjänster och erbjudanden till företag där kompetensutveckling är en viktig del av verksamheten.

2017 påbörjade vi utvecklingsprojektet som internt har benämnts “Vericate 2.0”. Utvecklingsprojektet har handlat om att se över våra erbjudanden och vässa dem för våra kunder och i sin tur kundernas kunder. Kompetensen är företagets viktigaste resurs. För kompetensutveckling krävs både utbildningar och ett metodiskt arbete.

”Hade legat risigt till utan digital omställning” 

Våren har varit tumultartat för många företag och verksamheter och kommer för många fortsättningsvis vara en utmaning. Under våren ställde två av våra största kunder, Volvo och Scania in alla lärarledda utbildningar. Tack vare vårt utvecklingsprojekt stod vi väl utrustade med hjälp av digitaliseringen av våra utbildningar, tjänster och erbjudanden.

”Kompetensförsörjning innefattar inte bara att utbilda en person utan hela spektrat av rekrytering, anställning, vidareutveckling och avveckling. Tar man det greppet är man långt ifrån det här med utbildning, för det är bara en liten del.”

Dagens industri – reportage

Malin Palmqvist från Dagens industri har intervjuat Gunnar Bergström, VD där han berättar mer om hur våren har varit och hur vi ser på framtiden med hjälp av digitaliseringen.

Du kan även läsa lite mer om några projekt vi jobbar med. Mer om dessa projekt kommer.

Läs reportaget här

 

Lärarledd utbildning blev onlineutbildning

Under våren när de flesta jobbade hemifrån insåg både vi och våra kunder svårigheten att hålla i lärarledda utbildningar. Detta resulterade i vår omställning av lärarledda utbildningar till onlineutbildningar. Bland annat så gjorde vi vår Arbete på väg nivå 3A till en onlineutbildning med lärare och deltagare på distans. Du kan läsa mer i denna artikel:

elsäkerhetsutbildning ESA online Vericate

Traditionell utbildning möter den digitala världen

 

 

Vad driver Vericate framåt? 

Kompetens och förbättringar. Kan man göra jobbet smartare, varför ska man fortsätta göra som nu?  Vi har svårt för att utbilda någon inom fel saker, det är sådant slöseri. Vi som jobbar här har en strävan efter förbättringar, nästan som en del av vårt DNA. Vi gillar att lösa problem. Med tanke på att kompetens är en av företagets viktigaste resurser finns det mycket effektivitet att tjäna genom att utbilda inom rätt områden. 

Kompetensbanken