Meny Stäng
elsäkerhetsutbildning ESA online Vericate

Traditionell utbildning möter den digitala världen

Tiden är förbi när deltagare ska åka iväg för att gå utbildning.

Vi erbjuder nu vissa av våra lärarledda utbildningar online. Det är påfrestande och kostsamt för företag att skicka iväg sina anställda till en platsbunden utbildning. Det är inte heller alla gånger lätt att få till ett datum som passar alla för att åka iväg. 

Vi har under den senaste tiden utvecklat ett digital klassrum där utbildare och deltagare möts för att gå sin utbildning online. Deltagarna ansluter sig och med hjälp av dator, mikrofon och kamera genomförs utbildningen. De utbildningar som vi har haft online hittills är Arbete på väg 3A samt ESA Fackkunnig. 

Deltagarna får tillgång till utbildningsmaterialet och genomför slutprovet online. Efter avslutad utbildning och godkänt prov får de sitt kompetensbevis på sin egna sida i vår portal. 

Elsäkerhet – Online

Vår första lärarledda utbildning online inom elsäkerhet genomfördes för Geomatikk Sverige AB. Sex tekniker deltog under denna utbildning. 

Förändras behovet av utbildning med digitaliseringen?

Behovet av ny kompetens ändras snabbare idag. Tiden är förbi då man först går i skola och sedan är klar. Vi måste utvecklas precis som företagen. De enkla jobben blir färre och många jobb kräver att du ska interagera med nya människor, vara i nya situationer och att du kan tekniska prylar – situationen är mer komplex. 

Kan digitala utbildningar ersätta utbildningar ”in real life”? 

I utbildningsvärlden lopp har det varit otroligt mycket resor, papper och pennor. Otroliga resurser läggas ned på utbildning. Idag finns smartare lösningar än att flera personer på en arbetsplats åker på en tredagarsutbildning.  

Alla kanske inte ska gå digitala utbildningar. Lärande är en process som måste få ta tid. Det pedagogiska är viktigt. Men det finns många varianter av kombinerade utbildningar – med webbaserade delar och lärarledda delar. Har man verifierat kompetensen finns goda möjligheter att skräddarsy effektivare utbildningar.  

Certify it

Med Certify it har du tillgång till en kundportal där du enkelt ser dina medarbetares intyg och certifikat utfärdade av Vericate och du får automatiska påminnelser om när de förfaller. Kundportalen är tillgänglig på alla dina uppkopplade enheter dygnet runt. Alla teammedlemmar har överblick över sina egna utbildningsintyg.

 

 

Läs mer om certify it

 

 

 

”Jag försöker ha framförhållning med planering. Jag håller kontakt med Vericate för att hålla mig uppdaterad. Än så länge har jag inte missat något, jag har råkoll på utbildningarna och vet när mina anställdas behörigheter går ut.”

-Tony Lignell på Lignells maskin

 

Kompetensbanken