Bygg- och anläggning

Bygg- och anläggning

Vägar är inte bara till för att köra på, de är också en arbetsplats för flera olika personalgrupper. Att arbeta på väg utgör risker på olika sätt. För att minska riskerna ställer våra myndigheter, uppdrags- och arbetsgivare krav på kompetens. Dessa kompetenskrav utgår bland annat från vilka arbetsuppgifter du har.

Kurserna vi erbjuder tar upp regler och anvisningar, som diskuteras i grupp med ledning av erfarna utbildare. Diskussionerna är viktiga för att knyta an till hur du praktiskt gör på arbetsplatsen, där säkerhetsfrågorna är i fokus.