Meny Stäng

Skoglig miljö

Skogen är en basnäring och en av våra viktigaste naturtillgångar som just nu är högaktuell i samhällsutvecklingen. Den växande skogen binder koldioxid och förser oss med den förnybara och återvinningsbara råvara vi behöver inför framtiden. Därför ställer skogsvårdslagen höga krav på  miljöhänsyn, hänsyn till kulturmiljöer och sociala värden inom skogsbruket. Det ställer också krav på kompetens, särskilt de företag som väljer att certifiera sina skogsprodukter.

Hitta rätt utbildning

Vad vill du lära dig?

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.