Meny Stäng

Arbetsfel är främsta orsaken till elolyckor

Elsäkerhetsverket, ESV, har presenterat sin årsrapport över elolycksfall för 2020. Totalalet anmälningar uppgick till totalt 453 olyckor och 323 tillbud och två personer omkom under året. Elsäkerhetsverket pekar på att flera allvarliga elolyckor hade kunnat undvikits med bättre kompetens, attityd och rutiner. 

Wattityd- Ett initiativ att minska olyckor och skador

Elolyckor och dödsfall trots ett av världens säkraste länder

Sverige är ett av världens säkraste länder när det gäller el. Trots detta uppgår siffran för dödsfall till 79 personer under 2000-talet. Dödsfallen uppgår till 30 personer som arbetar inom elyrket, resterande är privatpersoner.

Idag orsakas 3 av 4 elolyckor på grund av arbetsfel. En stadig trend inom statistiken bland yrkespersoner är att olyckor ofta sker inom verksamheterna elnät, elförsörjning och industrier, och det är yngre män mellan 21 – 30 år som ofta drabbas.

Under 2020 minskade de anmälda elolyckorna med 17 procent medan tillbuden ligger kvar på samma nivå som 2019. Med 91 procent av det totala antalet anmälda elolyckor är strömgenomgång den vanligaste typen av elolycka. Även bland yrkespersonerna är strömgenomgång vanligast med 89 procent av de anmälda elolyckorna. Felbeteende vid arbete åsamkar 76% av elolyckor hos yrkespersoner.

Underentreprenörer ökar risken för elolyckor

Vi ser fortfarande att det sker många elolyckor med nätägarnas underentreprenörer. Underentreprenörskedjan tenderar att bli längre och längre vilket ökar risken för elolyckor. Detta ställer stora krav på innehavare som måste förvissa sig om att de som är anlitade har rätt kompetens. I tre fjärdedelar av elolycksfallen bland yrkesverksamma i elbranschen är orsaken felbeteende vid arbete. Här lyfter Elsäkerhetsverket, ESV, att företagen behöver bli bättre på att säkerställa att alla uppfyller regler och rutiner, för att få ner antalet tillbud och elolyckor.

Person i arbete utsatt för ljusbåge vid arbete med grävning.

En grävmaskinist skadade en högspänningskabel och när personen gick för att kontrollera kabeln gjorde personen en återinkoppling, en ljusbåge träffade ansiktet och på ena handen med brännskador som följd.
Orsak: Bristfällig information om risken med att gå nära en skadad kabel.

 

 

 

 

 

 

Kompetens är en viktig pusselbit

Utbildning, erfarenhet och kompetens är en viktig pusselbit för att olyckorna ska minska. Att öka förståelsen för sin arbetssituation och hur man ska agera om en situation skulle uppstå. Det finns flertalet olika utbildningar när det gäller elarbete, dessa är anpassade utifrån de arbetsuppgifter man har. Vi erbjuder bland annat

utbildningar inom elsäkerhet

EBR kabelförläggning

Redovisning av statistik uttagen från Elsäkerhetsverkets databas

Rapporten ”Elolyckor 2020”, Elsäkerhetsverket

Kompetensbanken