Meny Stäng

Verify it

Verifiera för att säkra rätt kompetens

 

 

 

Verifierad kompetens

Investera bara i de utbildningar medarbetarna behöver. Med en kompetensinventering och verifiering av kompetens blir det tydligt vilken kompetens som egentligen behövs i företaget. Det ger företaget de bästa förutsättningarna för en god kompetensförsörjning.

Rätt utbildningar ger kompetensutveckling

Verify it säkrar företagets kompetens. Med verifiering tydliggörs kompetensbehovet för en viss specifik yrkesroll och företagets resurser kan koncentreras till de utbildningar som verkligen gör skillnad. Det blir enkelt att välja de relevanta utbildningarna som ger kompetensutveckling.

Verify it

  • Ger koll på kompetensbehovet

  • Ger mer effektiva utbildningsinsatser 

  • Stärker medarbetarna med rätt kompetens 

  •  God kompetensförsörjning & effektiv kompetensutveckling 

Så verifierar vi kompetensen

Vericate börjar med att göra en kompetensinventering.  Vi identifierar ett antal frågor utifrån olika aktuella scenarier för en viss specifik yrkesroll. Med hjälp av frågebanken kan kompetensbehovet kartläggas hos individer eller grupper inom olika arbetsområden.

Varje medarbetares teoretiska kunskaper kan nu prövas i olika scenarier. Med ett verifieringsprov  kan medarbetaren själv verifiera sin kompetens. Provet används för att få en tydlig bild av kompetensnivån hos en person eller i en grupp. Resultatet på verifieringsprovet dokumenteras i ett certifikat, kompetensbevis eller en plan för kompetensutveckling. 

Med kompetensverifiering kan företaget investera i de utbildningar som ger en god kompetensförsörjning. Verifieringen kan också användas inför en utbildning, för att göra en kommande utbildning mer intressant och motiverande. 

 

Kompetens är mer än utbildning

Verklig kompetens är något annat än utbildning. Kompetens inbegriper alla färdigheter och kunskaper, förmågan du har för att klara en viss uppgift. Läs mer i intervjun med Gunnar Bergström där han bland annat berättar om verifiering och varför kompetensutveckling blir allt viktigare idag.

LÄS MER OM VERIFIERING I ARTIKELN

Verify it vid rekrytering

Med verifierad kompetens i företaget underlättas rekryteringsarbetet. Vericate kan också hjälpa er analysera kompetenskraven inför en tänkt arbetsroll enligt en kvalitetssäkrad arbetsprocess. Det stärker det fortsatta kompetensarbetet i företaget.

   Verify it vid upphandling

     Verifierad kompetens gör anbuds- och offertarbetet specifikare och effektivare. Vericate kan sköta om matchningen av kompetens i anbud och offerter med hjälp av metoden för verifiering. Vi analyserar bland annat hur individuell kompetens eller företagscertifikat svarar mot upphandlingskraven. 

Jag vill veta mer om Verify it

Kostnadsfritt WEBINAR om kompetens

Välkommen till våra webinar om kompetens – ett enkelt och konkret sätt att ta del av kompetenslösningar som kan utveckla ditt företag. 

Visa teman & datum