Meny Stäng

Bygg och anläggning

Bygg kompetens med rätt utbildningar för ett säkrare arbete

Många kompetensområden att hålla reda på i bygg och anläggningsbranschen

De närmsta åren förväntas behovet av kompetenta medarbetare öka i bygg- och anläggningsbranschen, i takt med befolkningstillväxt och stora pensionsavgångar.  Samtidigt står byggindustrin inför en digitalisering som ställer nya kompetenskrav.

Byggindustrin i Sverige sysselsätter omkring 350 000. Branschen har under lång tid varit på stadig uppgång. Nu syns en viss nedgång i bostadsbyggandet samtidigt som transportinfrastruktur och annan offentlig byggnation har ökat. 

Se utbildningar bygg & anläggning

Digitaliseringen – möjlighet och utmaning

Studier visar att en ökad digitalisering i företagen ger effektivare arbetssätt och högre produktivitet, inte minst i byggbranschen. Utvecklingen mot allt högre grad av digitalisering förväntas accelerera kraftigt i byggbranschen de närmsta åren. En utveckling som kommer kräva resurser, kunskap och utbildningsinsatser.

Många kompetenser

Byggnation, underhållning och ombyggnation av hus, vägar, broar, tunnlar, vindkraftverk och markarbeten, grunder, nedmontering och sanering – bygg och anläggning är en bred bransch.

Kompetenskraven i byggbranschen innebär för många företag en rad kompetenser att hålla reda på. Krav på byggcertifiering ställs inom bland annat inom arbete på väg, transport av farligt gods, elsäkerhet, lift, truck och flera andra områden. Kompetenskraven styrs i många byggföretag av aktuella entreprenader och projekteringstjänster.  

 

Utbildningscertifikat i mobilen med Certify it

Koll på kompetensen. Helt enkelt.

Med Certify it har du koll på företagets utbildningsintyg och behörigheter, var du än är.

läs mer om certify it

Behörighetskrav bygg 

ID06 lanserades av Sveriges Byggindustrier 2006 för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser. Det är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 försvårar för obehöriga att vistas på arbetsplatsen. Den sunda konkurrensen stärks och säkerheten ökar.  
 
Utbildningar som ska vara med i ID06 är: byggbranschens säkerhetsutbildning, asbest, elsäkerhet, fallskydd, heta arbeten, härdplaster, mobila arbetsplattformar, säkra lyft, ställning och arbete på väg.

Arbete på väg

För att uppnå kompetenskraven för arbete på väg krävs både teoretiska och praktiska kunskaper enligt Trafikverkets regelverk.  Även om benämningen är arbete på väg så gäller kraven även för järnvägs- och gatuprojekt. 
 
I regelverket prioriterar Trafikverket vissa arbetsuppgifter och roller som särskilt viktiga för att uppnå en god och säker miljö för de som utför vägarbete och trafikanter. Personer med dessa arbetsuppgifter och roller ska utöver kompetenskraven uppnå en godkänd certifiering eller genomgå en utbildning.  Läs mer om Arbete på väg i frågor och svar här nedan.

APV-utbildning

Hur vet jag vilken kompetens som krävs?

Den kompetens som Trafikverket kräver framgår i respektive kontrakt, med hänvisning till aktuellt kravdokument TDOK 2018:0371. 

Kompetens för arbete på väg, APV

Nya krav på kompetens är beslutade och kommer att införas successivt i nya entreprenader och projekteringstjänster. Här kan du läsa om vem det omfattar, vilka krav som gäller och hur du går tillväga vid certifiering.

 

Trafikverket ställer krav på att de entreprenörer och konsulter som anlitas genom kontrakt har personal med den kompetens som framgår i kontraktet. Dessa krav ska uppfyllas innan de påbörjar sitt arbete.

När kraven på kompetens varierar mellan kontrakten är det din arbetsgivare, entreprenör eller konsult som har kontrakt med Trafikverket kan ange vilken kompetens du måste ha, beroende på det arbete som utförs.

Vissa kompetenskrav innebär att du måste genomföra ett certifieringsprov på något av Trafikverkets Förarprovskontor. Med ett godkänt provresultat är du certifierad för en viss roll eller arbete. Certifiering gäller under en begränsad tid sedan måste du göra om provet igen.  Ett av kompetenskraven innebär att du måste genomgå en viss utbildning.

Kompetenskrav för vinterväghållningen gäller i upphandlade Baskontrakt

Jag vill gå en utbildning i arbete på väg, vilka utbildningar finns?

  • Steg 1.1 webb
  • Steg 1.2 webb
  • Steg 1.3 webb
  • Nivå 1 webb
  • Nivå 2 webb
  • Nivå 3A – utmärkningsansvarig. Lärarledd eller via distans (On-line).

Kan man göra en APV-utbildning på webben hos er?

Ja! Alla utbildningar förutom Nivå 3A – utmärkningsansvarig. Den kan du gå fysiskt hos oss eller på distans via vårt distansklassrum.

Du köper den webbutbildning du behöver i vår webbshop. Du kommer få ett mail med inbjudan till utbildningen som du ska acceptera. Du loggar in eller skapar ett konto och loggar in på vår hemsida. Utbildningen hittar du på mina sidor under ”Mina utbildningar”. 

Du har 30 dagar på dig att genomföra din utbildning. Du kan dela upp utbildningen som du själv vill. Allt du gör sparas och du kan enkelt gå tillbaka och fortsätta där du var.

När du har blivit godkänd på slutprovet hittar du ditt kompetensbevis under ”Mina utbildningar”.  Kompetensbeviset finns tillgängligt under din utbildningstid.

Vill du ha tillgång till ditt kompetensbevis under hela giltighetstiden samt få påminnelser i god tid innan behörigheten löper ut kan du köpa Digitalt certifikat.

Hur länge gäller ett APV-intyg?

För Arbete på väg steg 1.1 och nivå 1 gäller 15 månader. Vi erbjuder även nivå 1 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 1.

Arbete på väg nivå 2 behöver förnyas inom 5 år om det är utbildningskrav (läs mer om skillnaden nedan). Detsamma gäller för Arbete på väg nivå 3.

Vi erbjuder även nivå 2 som enskild utbildning, där du också har möjlighet att bara köpa ett verifieringsprov för nivå 2.

Vad är verifiering och verifieringsprov?

Att verifiera kompetens kan ha flera syften. Det vanligaste är att ta reda på vilka förkunskaper man har innan en utbildning påbörjas. Uppfyller man den angivna nivån, behöver man kanske inte gå den tänkta utbildningen utan man har den kompetens som behövs. Men det kan också vara så att ett eller flera områden behöver uppdateras, då behövs utbildning för att få godkänt på slutprovet.

Genom att göra verifieringsprovet innan utbildningen kartlägger du dina förkunskaper. Når du upp till den godkända nivån på verifieringsprovet, har du kompetensen som krävs för nivån och behöver inte genomföra utbildningen. Du kan då också skriva ut ditt kompetensbevis.

Utbildningskrav eller kompetenskrav?

I kommande upphandlingar av vägarbeten och vid tillståndsgivning för ledningsarbeten enligt 44 § Väglagen (1971:948) ändrar Trafikverket sina utbildningskrav till kompetenskrav. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

Vilket krav som gäller styrs av kontraktet. Är kontraktet upphandlat enligt IFS 2009:4 gäller utbildningskrav. Det innebär att du ska kunna visa upp ett utbildningsintyg som innehåller ”Säkerhet på väg”. Om kontraktet är upphandlat enligt TRVK APV (TDOK 2012:86) ska du och din arbetsgivare intyga att du har kompetens enligt de nivåer som arbetsuppgifterna innebär.

Kan min utbildning registreras hos ID06?

Vi är anslutna till ID06 och kan registrera din utbildning hos ID06. 

Du kan lägga till ID06 registrering i samband med din beställning av utbildningen eller köpa till efter du har gått färdigt din utbildning. På dina sidor ser du alla dina utbildningar du går hos oss. Under de utbildningar som kan registreras hos ID06 finns en knapp där du enkelt kan köpa till din registrering.

 

En nollvision för arbetsplatsolyckor

Många medarbetare känner oro på grund av bristande säkerhet inom bygg- och anläggningsbranschen.  Sveriges Byggindustrier har satt upp en nollvision för att skapa säkra arbetsplatser.

LÄS HELA ARTIKELN

 

Elsäkerhet

ESA står för en branschpraxis inom elsäkerhet. Alla som arbetar där det finns elektrisk fara ska ha en utbildning i ESA för att kunna hantera riskerna som finns i arbetet. Kompetenskraven definieras i Arbetsmiljölagen och i Elsäkerhetsverkets föreskrifter.  

För att få arbeta med och nära el gäller det att du har rätt kompetens för just det arbete som ska utföras. Det finns olika typer av ESA-utbildning och vad som gäller för just dig är beroende av vad du arbetar med. 

Vericate erbjuder utbildningar inom: 

  • ESA Röj, för dig som arbetar med röjningsarbete i ledningsgator.

  • ESA Tillträde, för dig som endast ska göra enklare åtgärder i en elanläggning, utan att arbeta direkt på, eller i farlig närhet av, spänningsförande anläggningsdelar.

  • ESA Fackkunnig, för dig som är el-fackkunnig personal inom el och är exempelvis linjearbetare, elektriker eller arbetsledare och ska arbeta där det finns elektrisk fara.

Läs mer om elsäkerhet hos Elsäkerhetsverket

Utbildningar inom bygg och anläggning

Uppdaterade utbildningar och intyg krävs i bygg- och anläggningsbranschen

Rätt kompetens kräver att vi ligger steget före

För Lignells Maskin och Entreprenad måste rätt kompetens för ett uppdrag finnas på plats i pärmen. För att lyckas med det gäller det att ha omvärldskoll, vara lyhörd och planera in rätt utbildningsdag. 

läs hela artikeln

Hitta er kompetenslösning

Kompetensbanken